Visa allt om ÖSPAB-Holding Aktiebolag
Visa allt om ÖSPAB-Holding Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 050 1 050 1 553 950 900 550 350 300 300 285
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 485 487 892 387 329 85 13 234 253 225
Resultat efter finansnetto 460 435 813 263 198 1 -118 227 245 221
Årets resultat 401 342 46 47 0 1 -6 109 140 119
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 395 2 933 3 470 4 007 4 581 5 579 4 836 1 857 2 129 2 117
Omsättningstillgångar 1 283 1 224 1 168 454 419 57 70 335 11 3
Tillgångar 3 678 4 156 4 638 4 460 5 000 5 636 4 906 2 192 2 140 2 120
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 614 612 520 674 827 864 862 868 909 769
Obeskattade reserver 1 278 1 333 1 337 587 387 190 190 302 230 182
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 871 1 318 1 830 2 341 2 930 3 597 3 100 637 697 852
Kortfristiga skulder 915 892 950 858 855 986 754 384 303 316
Skulder och eget kapital 3 678 4 156 4 638 4 460 5 000 5 636 4 906 2 192 2 140 2 120
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 400 400 250 200 200 0 0 0 150 0
Omsättning 1 050 1 050 1 553 950 900 550 350 300 300 285
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 022 1 024 1 429 924 866 520 319 262 279 249
Nettoomsättningförändring 0,00% -32,39% 63,47% 5,56% 63,64% 57,14% 16,67% 0,00% 5,26% -%
Du Pont-modellen 13,19% 11,74% 19,25% 8,68% 6,58% 1,51% 0,26% 12,64% 13,69% 12,41%
Vinstmarginal 46,19% 46,48% 57,50% 40,74% 36,56% 15,45% 3,71% 92,33% 97,67% 92,28%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 93,69% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 35,05% 31,62% 14,04% -42,53% -48,44% -168,91% -195,43% -16,33% -97,33% -109,82%
Soliditet 43,80% 39,74% 32,46% 24,81% 22,24% 17,81% 20,36% 49,52% 50,21% 42,45%
Kassalikviditet 140,22% 137,22% 122,95% 52,91% 49,01% 5,78% 9,28% 87,24% 3,63% 0,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...