Visa allt om Big Boy Söder AB
Visa allt om Big Boy Söder AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 15 941 16 974 14 134 11 450 13 368 15 740 16 426 15 396 16 651 17 028
Övrig omsättning 131 183 - - 34 38 37 633 - 10
Rörelseresultat (EBIT) -242 47 244 1 062 297 -47 247 -160 -1 340 555
Resultat efter finansnetto -288 -61 741 1 061 288 -50 201 6 -1 198 592
Årets resultat 6 259 9 57 32 -50 132 6 -151 428
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 120 4 245 4 953 1 742 2 117 4 932 3 978 2 698 66 182
Omsättningstillgångar 4 033 5 046 8 187 5 540 3 445 1 800 2 968 4 417 6 039 6 658
Tillgångar 7 152 9 291 13 140 7 282 5 562 6 731 6 946 7 115 6 105 6 840
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 825 1 818 3 626 3 667 3 660 4 013 4 063 3 931 3 968 4 119
Obeskattade reserver 1 741 2 051 1 954 1 230 250 0 0 0 0 1 047
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 550 2 150 3 200 0 0 134 55 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 037 3 271 4 360 2 384 1 652 2 584 2 827 3 184 2 137 1 674
Skulder och eget kapital 7 152 9 291 13 140 7 282 5 562 6 731 6 946 7 115 6 105 6 840
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 35 325 199 256 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 512 5 378 4 614 3 647 4 372 5 215 5 003 5 158 5 073 4 501
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 272 1 318 1 175 867 1 046 1 231 1 264 1 473 1 787 1 625
Utdelning till aktieägare 0 1 000 2 067 50 50 385 0 0 0 0
Omsättning 16 072 17 157 14 134 11 450 13 402 15 778 16 463 16 029 16 651 17 038
Nyckeltal
Antal anställda 24 28 24 16 17 24 24 24 27 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) 664 606 589 716 786 656 684 642 617 655
Personalkostnader per anställd (tkr) 246 238 232 280 323 278 276 300 271 250
Rörelseresultat, EBITDA 615 890 805 1 521 821 446 573 -44 -1 186 1 631
Nettoomsättningförändring -6,09% 20,09% 23,44% -14,35% -15,07% -4,18% 6,69% -7,54% -2,21% -%
Du Pont-modellen -3,37% 0,53% 5,88% 14,61% 5,36% -0,68% 3,70% 0,10% -19,62% 8,65%
Vinstmarginal -1,51% 0,29% 5,46% 9,29% 2,23% -0,29% 1,56% 0,05% -7,19% 3,48%
Bruttovinstmarginal 65,89% 64,48% 63,78% 65,37% 64,15% 62,45% 62,10% 62,11% 57,58% 61,23%
Rörelsekapital/omsättning 6,25% 10,46% 27,08% 27,56% 13,41% -4,98% 0,86% 8,01% 23,43% 29,27%
Soliditet 30,52% 36,79% 39,19% 62,81% 69,12% 59,62% 58,49% 55,25% 65,00% 71,24%
Kassalikviditet 116,00% 136,44% 170,21% 217,07% 189,89% 42,84% 80,33% 128,89% 268,13% 374,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...