Visa allt om Rice Three Bowl AB
Visa allt om Rice Three Bowl AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 002 11 792 10 177 0 0 0 0 0 1 117 1 302
Övrig omsättning 25 - - - - - - 7 580 20
Rörelseresultat (EBIT) 1 222 1 028 948 -102 -17 -15 -13 7 38 6
Resultat efter finansnetto 1 172 1 000 947 -102 -17 -15 -13 8 39 6
Årets resultat 916 758 518 -102 -17 -15 -13 6 25 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 952 1 287 820 0 0 100 100 0 0 55
Omsättningstillgångar 2 737 2 109 2 003 85 187 104 119 233 669 260
Tillgångar 3 688 3 394 2 823 85 187 203 219 233 669 315
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 276 1 360 602 84 186 203 218 232 226 201
Obeskattade reserver 239 239 239 0 0 0 0 0 0 1
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 173 1 795 1 981 0 0 0 0 2 443 113
Skulder och eget kapital 3 688 3 394 2 823 85 187 203 219 233 669 315
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - - 0 20 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 800 3 762 3 048 0 0 - - 0 392 274
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 589 1 321 905 0 0 - - 0 124 75
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 027 11 792 10 177 0 0 0 0 7 1 697 1 322
Nyckeltal
Antal anställda 11 11 10 0 - - - 0 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 182 1 072 1 018 - - - - - 372 651
Personalkostnader per anställd (tkr) 494 453 387 - - - - - 186 175
Rörelseresultat, EBITDA 1 557 1 247 1 108 -102 -17 -15 -13 7 73 52
Nettoomsättningförändring 10,26% 15,87% -% -% -% -% -% -100,00% -14,21% -%
Du Pont-modellen 33,13% 30,29% 33,58% -% -% -% -% -% 5,83% 1,90%
Vinstmarginal 9,40% 8,72% 9,32% -% -% -% -% -% 3,49% 0,46%
Bruttovinstmarginal 73,32% 74,47% 72,82% -% -% -% -% -% 55,42% 67,13%
Rörelsekapital/omsättning 12,03% 2,66% 0,22% -% -% -% -% -% 20,23% 11,29%
Soliditet 66,77% 45,56% 27,93% 98,82% 99,47% 100,00% 99,54% 99,57% 33,78% 64,04%
Kassalikviditet 227,45% 112,65% 98,59% -% -% -% -% 11 650,00% 151,02% 179,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...