Visa allt om Addcut AB
Visa allt om Addcut AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 692 2 097 1 681 1 774 1 428 1 630 1 448 1 551 2 159 1 584
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 491 164 28 69 23 119 156 230 462 293
Resultat efter finansnetto 490 155 12 50 4 72 87 135 351 223
Årets resultat 362 233 149 5 0 12 12 0 55 223
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 131 375 619 863 1 079 1 322 1 572 1 822 2 072
Omsättningstillgångar 1 438 1 309 929 680 561 545 669 653 655 369
Tillgångar 1 442 1 439 1 304 1 300 1 425 1 625 1 991 2 225 2 477 2 440
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 729 567 335 186 181 181 180 167 391 336
Obeskattade reserver 305 280 425 604 560 556 500 429 296 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 41 309 352 393 544 737 962 1 243 1 303 1 654
Kortfristiga skulder 367 283 193 117 139 151 350 386 487 450
Skulder och eget kapital 1 442 1 439 1 304 1 300 1 425 1 625 1 991 2 225 2 477 2 440
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 105 40 0 20 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 650 620 499 468 370 232 180 180 135 20
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 156 144 157 147 117 105 73 62 47 6
Utdelning till aktieägare 400 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 692 2 097 1 681 1 774 1 428 1 630 1 448 1 551 2 159 1 584
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 346 1 049 841 887 714 815 724 776 2 159 1 584
Personalkostnader per anställd (tkr) 408 386 331 312 247 224 147 121 202 26
Rörelseresultat, EBITDA 618 408 272 313 265 362 406 480 712 541
Nettoomsättningförändring 28,37% 24,75% -5,24% 24,23% -12,39% 12,57% -6,64% -28,16% 36,30% -%
Du Pont-modellen 34,12% 11,47% 2,38% 5,46% 1,68% 7,32% 7,89% 10,38% 18,65% 12,01%
Vinstmarginal 18,28% 7,87% 1,84% 4,00% 1,68% 7,30% 10,84% 14,89% 21,40% 18,50%
Bruttovinstmarginal 70,69% 76,25% 78,52% 77,56% 82,14% 81,10% 77,07% 75,82% 61,97% 62,56%
Rörelsekapital/omsättning 39,78% 48,93% 43,78% 31,74% 29,55% 24,17% 22,03% 17,21% 7,78% -5,11%
Soliditet 67,05% 54,58% 51,11% 48,55% 41,66% 36,36% 27,55% 21,39% 24,39% 13,77%
Kassalikviditet 314,44% 371,73% 345,08% 375,21% 192,09% 181,46% 114,86% 94,82% 85,63% 33,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...