Visa allt om Balderbuss Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 465 4 212 5 564 4 577 4 679 4 482 4 044 2 563 2 168 1 251
Övrig omsättning 299 106 455 - 370 - - - - 108
Rörelseresultat (EBIT) 291 -293 351 92 470 40 334 48 312 59
Resultat efter finansnetto 179 -486 82 -202 282 -99 279 2 292 51
Årets resultat 12 9 4 4 8 0 3 1 11 7
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 602 4 865 5 951 7 203 4 467 2 957 3 917 1 008 1 192 56
Omsättningstillgångar 497 494 1 062 979 918 1 059 1 482 520 627 729
Tillgångar 4 099 5 360 7 013 8 182 5 385 4 016 5 399 1 528 1 819 785
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 177 165 157 152 148 140 140 137 136 125
Obeskattade reserver 285 125 625 550 760 490 590 315 315 40
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 558 3 739 4 827 5 986 3 596 2 352 3 522 660 900 0
Kortfristiga skulder 1 080 1 331 1 405 1 494 880 1 034 1 147 416 468 620
Skulder och eget kapital 4 099 5 360 7 013 8 182 5 385 4 016 5 399 1 528 1 819 785
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 176
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 624 528 647 542 568 451 398 277 272 157
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 264 242 281 234 229 159 119 89 108 118
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 764 4 318 6 019 4 577 5 049 4 482 4 044 2 563 2 168 1 359
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 233 2 106 1 855 2 289 2 340 2 241 2 022 1 282 1 084 626
Personalkostnader per anställd (tkr) 452 388 308 285 294 240 272 193 165 232
Rörelseresultat, EBITDA 1 127 793 1 534 1 225 1 545 1 000 890 309 398 67
Nettoomsättningförändring 6,01% -24,30% 21,56% -2,18% 4,40% 10,83% 57,78% 18,22% 73,30% -%
Du Pont-modellen 7,12% -5,45% 5,02% 1,14% 8,82% 1,00% 6,19% 3,47% 17,48% 7,52%
Vinstmarginal 6,54% -6,93% 6,33% 2,03% 10,15% 0,89% 8,26% 2,07% 14,67% 4,72%
Bruttovinstmarginal 43,81% 40,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -13,06% -19,87% -6,16% -11,25% 0,81% 0,56% 8,28% 4,06% 7,33% 8,71%
Soliditet 9,74% 4,90% 9,19% 6,81% 13,15% 12,48% 10,65% 23,81% 19,95% 19,59%
Kassalikviditet 46,02% 37,11% 75,59% 65,53% 104,32% 102,42% 129,21% 125,00% 133,97% 117,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...