Visa allt om Balderbuss Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 4 212 5 564 4 577 4 679 4 482 4 044 2 563 2 168 1 251 1 137
Övrig omsättning 106 455 - 370 - - - - 108 -
Rörelseresultat (EBIT) -293 351 92 470 40 334 48 312 59 16
Resultat efter finansnetto -486 82 -202 282 -99 279 2 292 51 8
Årets resultat 9 4 4 8 0 3 1 11 7 6
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 865 5 951 7 203 4 467 2 957 3 917 1 008 1 192 56 199
Omsättningstillgångar 494 1 062 979 918 1 059 1 482 520 627 729 406
Tillgångar 5 360 7 013 8 182 5 385 4 016 5 399 1 528 1 819 785 604
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 165 157 152 148 140 140 137 136 125 119
Obeskattade reserver 125 625 550 760 490 590 315 315 40 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 739 4 827 5 986 3 596 2 352 3 522 660 900 0 0
Kortfristiga skulder 1 331 1 405 1 494 880 1 034 1 147 416 468 620 486
Skulder och eget kapital 5 360 7 013 8 182 5 385 4 016 5 399 1 528 1 819 785 604
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 176 95
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 528 647 542 568 451 398 277 272 157 95
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 242 281 234 229 159 119 89 108 118 76
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 318 6 019 4 577 5 049 4 482 4 044 2 563 2 168 1 359 1 137
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 106 1 855 2 289 2 340 2 241 2 022 1 282 1 084 626 569
Personalkostnader per anställd (tkr) 388 308 285 294 240 272 193 165 232 166
Rörelseresultat, EBITDA 793 1 534 1 225 1 545 1 000 890 309 398 67 39
Nettoomsättningförändring -24,30% 21,56% -2,18% 4,40% 10,83% 57,78% 18,22% 73,30% 10,03% -%
Du Pont-modellen -5,45% 5,02% 1,14% 8,82% 1,00% 6,19% 3,47% 17,48% 7,52% 2,65%
Vinstmarginal -6,93% 6,33% 2,03% 10,15% 0,89% 8,26% 2,07% 14,67% 4,72% 1,41%
Bruttovinstmarginal 40,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -19,87% -6,16% -11,25% 0,81% 0,56% 8,28% 4,06% 7,33% 8,71% -7,04%
Soliditet 4,90% 9,19% 6,81% 13,15% 12,48% 10,65% 23,81% 19,95% 19,59% 19,70%
Kassalikviditet 37,11% 75,59% 65,53% 104,32% 102,42% 129,21% 125,00% 133,97% 117,58% 83,54%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...