Visa allt om Tunika Cosmetics AB
Visa allt om Tunika Cosmetics AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - 1 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -7 0 0 0 1 0 0 -106
Resultat efter finansnetto 0 0 -7 0 3 1 1 7 6 -101
Årets resultat 0 0 -7 0 2 1 1 5 4 384
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 185 2 185 2 185 2 194 2 194 2 191 2 192 2 193 2 186 2 180
Tillgångar 2 185 2 185 2 185 2 194 2 194 2 191 2 192 2 193 2 186 2 180
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 185 2 185 2 186 2 193 2 193 2 191 2 190 2 189 2 184 2 180
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 1 1 0 2 4 2 0
Skulder och eget kapital 2 185 2 185 2 185 2 194 2 194 2 191 2 192 2 193 2 186 2 180
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 2 004 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -7 0 0 0 1 0 0 -106
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,05% 99,95% 99,95% 100,00% 99,91% 99,82% 99,91% 100,00%
Kassalikviditet -% -% -% 219 400,00% 219 400,00% -% 109 600,00% 54 825,00% 109 300,00% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...