Visa allt om Rederi Aktiebolaget Spegeln
Visa allt om Rederi Aktiebolaget Spegeln

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - 694
Rörelseresultat (EBIT) -31 -7 -16 -22 -1 -17 -16 -18 -21 -80
Resultat efter finansnetto 186 -7 -16 -22 5 -221 -16 -18 -20 -81
Årets resultat 636 -7 -16 -22 5 -221 -16 -18 -20 -81
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 204 1 878 1 782 1 658 1 658
Omsättningstillgångar 645 130 134 57 56 52 63 53 164 386
Tillgångar 3 175 2 660 2 663 2 587 2 586 2 256 1 941 1 836 1 823 2 044
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 749 113 120 136 159 153 394 410 428 448
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 080 2 398 2 402 2 380 2 352 2 023 1 519 1 383 1 370 1 373
Kortfristiga skulder 346 149 142 71 76 79 27 42 25 224
Skulder och eget kapital 3 175 2 660 2 663 2 587 2 586 2 256 1 941 1 836 1 823 2 044
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 0 20 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 694
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -31 -7 -16 -22 -1 -17 -16 -18 -21 -80
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 23,59% 4,25% 4,51% 5,26% 6,15% 6,78% 20,30% 22,33% 23,48% 21,92%
Kassalikviditet 186,42% 87,25% 94,37% 80,28% 73,68% 65,82% 233,33% 126,19% 656,00% 172,32%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...