Visa allt om TRILLEHOLMS KRAFT Aktiebolag
Visa allt om TRILLEHOLMS KRAFT Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 043 1 359 1 170 1 617 1 995 1 763 1 974 1 791 1 145 1 266
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 87 289 154 423 895 955 969 1 032 -95 607
Resultat efter finansnetto 315 565 368 1 179 1 539 1 648 2 589 966 -39 481
Årets resultat 14 4 53 5 587 1 328 1 418 4 44 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 540 11 995 12 450 12 616 12 409 10 122 5 063 4 839 5 104 5 335
Omsättningstillgångar 5 116 3 838 2 941 2 743 1 655 4 858 5 470 3 269 2 635 1 551
Tillgångar 16 657 15 833 15 392 15 359 14 064 14 980 10 534 8 108 7 739 6 886
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 845 5 831 5 827 5 774 5 769 5 182 3 854 2 436 2 432 2 388
Obeskattade reserver 8 640 7 502 6 942 6 642 5 032 4 292 4 450 3 785 2 825 1 925
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 822 2 031 2 449 2 658 2 867 3 576 1 081 1 281 1 981 2 131
Kortfristiga skulder 350 469 173 285 395 1 929 1 149 605 501 442
Skulder och eget kapital 16 657 15 833 15 392 15 359 14 064 14 980 10 534 8 108 7 739 6 886
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 043 1 359 1 170 1 617 1 995 1 763 1 974 1 791 1 145 1 266
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 542 744 622 873 1 332 1 230 1 244 1 297 174 876
Nettoomsättningförändring -23,25% 16,15% -27,64% -18,95% 13,16% -10,69% 10,22% 56,42% -9,56% -%
Du Pont-modellen 2,23% 3,95% 2,88% 8,61% 12,39% 11,67% 25,21% 13,59% 1,10% 8,81%
Vinstmarginal 35,57% 46,06% 37,86% 81,76% 87,37% 99,15% 134,55% 61,53% 7,42% 47,95%
Bruttovinstmarginal 99,71% 99,34% 99,40% 95,42% 95,79% 95,92% 90,93% 98,16% 98,52% 98,82%
Rörelsekapital/omsättning 456,95% 247,90% 236,58% 152,01% 63,16% 166,14% 218,90% 148,74% 186,38% 87,60%
Soliditet 75,55% 73,79% 73,04% 69,47% 67,39% 55,71% 67,72% 63,66% 57,71% 54,81%
Kassalikviditet 1 461,71% 818,34% 1 700,00% 962,46% 418,99% 251,84% 476,07% 540,33% 525,95% 350,90%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...