Visa allt om Björk-Knä Elektronik Aktiebolag
Visa allt om Björk-Knä Elektronik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 289 289 194 177 202 270 225 118 107 122
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 13 12 14 4 29 13 5 20 14
Resultat efter finansnetto -2 -1 -2 -5 -11 11 0 -13 -2 -5
Årets resultat -2 -1 -2 -5 -11 11 0 -13 -2 -5
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 291 312 323 373 387 394 389 434 442 463
Tillgångar 291 312 323 373 387 394 389 434 442 463
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 119 120 121 122 127 138 147 147 160 162
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 136 160 170 211 218 216 202 253 244 262
Kortfristiga skulder 36 31 31 39 41 39 40 35 38 40
Skulder och eget kapital 291 312 323 373 387 394 389 434 442 463
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 289 289 194 177 202 270 225 118 107 122
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 289 289 194 177 202 270 225 118 107 122
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 8 13 12 14 4 29 13 5 20 14
Nettoomsättningförändring 0,00% 48,97% 9,60% -12,38% -25,19% 20,00% 90,68% 10,28% -12,30% -%
Du Pont-modellen 3,09% 4,49% 4,64% 4,02% 1,03% 7,36% 3,34% 1,61% 4,75% 3,02%
Vinstmarginal 3,11% 4,84% 7,73% 8,47% 1,98% 10,74% 5,78% 5,93% 19,63% 11,48%
Bruttovinstmarginal 33,22% 36,33% 42,78% 45,76% 49,01% 32,22% 20,89% 21,19% 38,32% 26,23%
Rörelsekapital/omsättning 88,24% 97,23% 150,52% 188,70% 171,29% 131,48% 155,11% 338,14% 377,57% 346,72%
Soliditet 40,89% 38,46% 37,46% 32,71% 32,82% 35,03% 37,79% 33,87% 36,20% 34,99%
Kassalikviditet 19,44% 12,90% 12,90% 138,46% 129,27% 141,03% 120,00% 122,86% 131,58% 130,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...