Visa allt om Björk-Knä Elektronik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 289 194 177 202 270 225 118 107 122 161
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 13 12 14 4 29 13 5 20 14 20
Resultat efter finansnetto -1 -2 -5 -11 11 0 -13 -2 -5 0
Årets resultat -1 -2 -5 -11 11 0 -13 -2 -5 0
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 312 323 373 387 394 389 434 442 463 456
Tillgångar 312 323 373 387 394 389 434 442 463 456
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 121 122 127 138 147 147 160 162 167
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 160 170 211 218 216 202 253 244 262 248
Kortfristiga skulder 31 31 39 41 39 40 35 38 40 41
Skulder och eget kapital 312 323 373 387 394 389 434 442 463 456
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 289 194 177 202 270 225 118 107 122 161
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 289 194 177 202 270 225 118 107 122 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 13 12 14 4 29 13 5 20 14 20
Nettoomsättningförändring 48,97% 9,60% -12,38% -25,19% 20,00% 90,68% 10,28% -12,30% -24,22% -%
Du Pont-modellen 4,49% 4,64% 4,02% 1,03% 7,36% 3,34% 1,61% 4,75% 3,02% 4,39%
Vinstmarginal 4,84% 7,73% 8,47% 1,98% 10,74% 5,78% 5,93% 19,63% 11,48% 12,42%
Bruttovinstmarginal 36,33% 42,78% 45,76% 49,01% 32,22% 20,89% 21,19% 38,32% 26,23% 24,84%
Rörelsekapital/omsättning 97,23% 150,52% 188,70% 171,29% 131,48% 155,11% 338,14% 377,57% 346,72% 257,76%
Soliditet 38,46% 37,46% 32,71% 32,82% 35,03% 37,79% 33,87% 36,20% 34,99% 36,62%
Kassalikviditet 12,90% 12,90% 138,46% 129,27% 141,03% 120,00% 122,86% 131,58% 130,00% 109,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...