Visa allt om Gerko Aktiebolag
Visa allt om Gerko Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 3 2 5 12 8 13 9 0 15
Övrig omsättning - - - - 300 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -46 -57 -58 -141 249 -104 -102 -168 -203 -310
Resultat efter finansnetto -32 -1 608 145 -80 6 299 -25 290 -1 027 -167 4
Årets resultat 40 -1 608 145 -80 6 320 242 290 -944 2 -4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 934 4 692 6 105 5 260 4 711 2 711 2 595 1 517 490 550
Omsättningstillgångar 618 1 028 1 397 2 419 3 322 644 714 583 2 169 2 140
Tillgångar 5 551 5 720 7 502 7 679 8 033 3 354 3 308 2 100 2 659 2 690
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 301 5 462 7 270 7 325 7 606 1 285 1 043 753 1 697 1 695
Obeskattade reserver 138 210 210 210 210 333 665 665 748 926
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 112 48 22 144 218 1 736 1 600 682 213 68
Skulder och eget kapital 5 551 5 720 7 502 7 679 8 033 3 354 3 308 2 100 2 659 2 690
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 1 0 0 72 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda - - - 80 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 - - 9 1 0 0 1 15 21
Utdelning till aktieägare 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0
Omsättning 5 3 2 5 312 8 13 9 0 15
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 3 2 5 12 8 13 9 - 15
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 1 94 3 3 4 4 90 143
Rörelseresultat, EBITDA -46 -57 -58 -140 250 -43 -41 -106 -143 -250
Nettoomsättningförändring 66,67% 50,00% -60,00% -58,33% 50,00% -38,46% 44,44% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 1,57% 0,84% 2,00% -0,87% 78,46% 1,73% 9,19% -7,33% -% 0,19%
Vinstmarginal 1 740,00% 1 600,00% 7 500,00% -1 340,00% 52 525,00% 725,00% 2 338,46% -1 711,11% -% 33,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10 120,00% 32 666,67% 68 750,00% 45 500,00% 25 866,67% -13 650,00% -6 815,38% -1 100,00% -% 13 813,33%
Soliditet 97,44% 98,35% 99,09% 97,41% 96,61% 45,63% 46,35% 58,66% 84,08% 87,80%
Kassalikviditet 551,79% 2 141,67% 6 350,00% 1 679,86% 1 523,85% 37,10% 44,62% 85,48% 1 018,31% 3 147,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...