Visa allt om Ulfshyttans Herrgård Aktiebolag
Visa allt om Ulfshyttans Herrgård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-12
Nettoomsättning 0 0 11 11 38 49 1 389 5 608 3 597 6 573
Övrig omsättning 83 70 - 39 - - - 85 54 135
Rörelseresultat (EBIT) -360 -412 -459 -467 -480 -542 -674 -323 -529 300
Resultat efter finansnetto -406 -460 -516 -538 -579 -619 -713 -403 -546 199
Årets resultat 4 10 4 12 1 1 -500 6 0 119
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 122 3 224 3 431 3 642 3 862 4 092 4 133 4 193 4 428 4 443
Omsättningstillgångar 218 191 96 477 153 191 292 975 1 305 1 931
Tillgångar 3 340 3 415 3 527 4 119 4 016 4 283 4 425 5 168 5 733 6 374
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 397 1 393 1 382 1 378 1 366 1 365 1 364 1 864 1 858 1 858
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 213 228 782
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 756 1 812 1 639 2 110 2 230 2 340 2 460 2 080 2 210 2 146
Kortfristiga skulder 187 211 505 630 419 578 600 1 011 1 437 1 589
Skulder och eget kapital 3 340 3 415 3 527 4 119 4 016 4 283 4 425 5 168 5 733 6 374
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 17 55 65 292
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 448 1 832 1 343 1 971
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 129 635 463 820
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 83 70 11 50 38 49 1 389 5 693 3 651 6 708
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 4 14 12 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 49 347 401 300 657
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 1 153 181 158 310
Rörelseresultat, EBITDA -258 -204 -249 -247 -250 -313 -446 -87 -411 544
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 0,00% -71,05% -22,45% -96,47% -75,23% 55,91% -45,28% -%
Du Pont-modellen -% -% -13,01% -11,34% -11,95% -12,65% -15,21% -6,06% -8,77% 4,83%
Vinstmarginal -% -% -4 172,73% -4 245,45% -1 263,16% -1 106,12% -48,45% -5,58% -13,98% 4,69%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% -2 600,00% 100,00% 53,06% 68,97% 68,74% 68,28% 75,79%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -3 718,18% -1 390,91% -700,00% -789,80% -22,17% -0,64% -3,67% 5,20%
Soliditet 41,83% 40,79% 39,18% 33,45% 34,01% 31,87% 30,82% 39,04% 35,27% 37,98%
Kassalikviditet 116,58% 90,52% 19,01% 75,71% 36,52% 33,04% 45,33% 86,25% 78,71% 113,40%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...