Visa allt om Tolk. Net i Göteborg AB
Visa allt om Tolk. Net i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 254 3 412 4 786 5 522 5 569 5 217 4 065 2 560 4 233 3 173
Övrig omsättning - - - - - 2 21 - - 92
Rörelseresultat (EBIT) 270 314 615 499 774 756 449 157 20 36
Resultat efter finansnetto 272 302 599 671 520 742 401 -56 104 83
Årets resultat 237 224 336 438 154 424 237 -27 140 7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 259 1 990 2 229 2 338 2 141 1 674 1 252 1 057 807 868
Omsättningstillgångar 1 760 1 779 2 049 2 748 2 563 2 184 1 874 1 390 2 128 1 614
Tillgångar 4 019 3 769 4 278 5 087 4 704 3 859 3 126 2 448 2 935 2 482
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 302 1 465 1 591 1 654 1 416 1 262 988 951 1 028 888
Obeskattade reserver 798 835 835 677 547 350 195 152 281 379
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 919 1 469 1 852 2 756 2 741 2 246 1 943 1 344 1 626 1 215
Skulder och eget kapital 4 019 3 769 4 278 5 087 4 704 3 859 3 126 2 448 2 935 2 482
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 350 596 564 424 526 339
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 350 0 - - 450 -
Löner till övriga anställda 1 480 1 112 1 323 1 576 1 996 1 319 1 014 683 1 335 1 025
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 752 616 667 724 846 807 758 629 1 626 1 305
Utdelning till aktieägare 800 400 350 400 200 0 150 200 50 0
Omsättning 4 254 3 412 4 786 5 522 5 569 5 219 4 086 2 560 4 233 3 265
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 3 3 3 3 3 3 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 064 1 137 1 595 1 841 1 856 1 739 1 355 853 605 635
Personalkostnader per anställd (tkr) 616 600 683 800 993 950 841 640 523 568
Rörelseresultat, EBITDA 270 314 615 499 777 761 467 251 120 136
Nettoomsättningförändring 24,68% -28,71% -13,33% -0,84% 6,75% 28,34% 58,79% -39,52% 33,41% -%
Du Pont-modellen 6,77% 8,36% 14,38% 13,74% 16,58% 19,62% 22,49% 8,13% 3,61% 3,67%
Vinstmarginal 6,39% 9,23% 12,85% 12,66% 14,01% 14,51% 17,29% 7,77% 2,50% 2,87%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,74% 9,09% 4,12% -0,14% -3,20% -1,19% -1,70% 1,80% 11,86% 12,57%
Soliditet 47,88% 56,15% 52,41% 42,32% 38,67% 39,39% 36,20% 43,32% 41,92% 46,77%
Kassalikviditet 91,71% 121,10% 110,64% 99,71% 93,51% 97,24% 96,45% 103,42% 130,87% 132,84%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...