Visa allt om Ad Hoc Marie-Louise Irgens Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 562 623 723 789 279 24 32 89 121 225
Övrig omsättning - - - - - - 4 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 75 180 161 566 119 -69 -58 -540 -138 -15
Resultat efter finansnetto 87 180 161 523 118 -69 -122 -536 -138 3
Årets resultat 43 140 161 523 118 -69 -122 -536 -138 3
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 127 127 127 127 127 127 131 133 171 174
Omsättningstillgångar 904 823 690 282 132 31 78 96 123 258
Tillgångar 1 031 949 817 409 259 158 209 227 294 433
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 398 355 215 54 -470 -588 -519 -397 139 277
Obeskattade reserver 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 644 515 111 135
Kortfristiga skulder 606 594 602 355 728 745 84 109 44 21
Skulder och eget kapital 1 031 949 817 409 259 158 209 227 294 433
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 221 4 1
Varav tantiem till styrelse & VD - - 270 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 180 180 85 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 20 19 - 0 0 0 0 71 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 562 623 723 789 279 24 36 89 121 225
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 562 623 723 - - 24 32 89 121 225
Personalkostnader per anställd (tkr) 230 214 363 - - 1 - 297 16 26
Rörelseresultat, EBITDA 75 180 161 566 119 -65 -56 -537 -134 -10
Nettoomsättningförändring -9,79% -13,83% -8,37% 182,80% 1 062,50% -25,00% -64,04% -26,45% -46,22% -%
Du Pont-modellen 8,44% 19,07% 19,71% 138,39% 45,95% -43,67% -27,75% -235,68% -46,94% 1,15%
Vinstmarginal 15,48% 29,05% 22,27% 71,74% 42,65% -287,50% -181,25% -601,12% -114,05% 2,22%
Bruttovinstmarginal 100,00% 97,11% 95,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 53,02% 36,76% 12,17% -9,25% -213,62% -2 975,00% -18,75% -14,61% 65,29% 105,33%
Soliditet 40,57% 37,41% 26,32% 13,20% -181,47% -372,15% -248,33% -174,89% 47,28% 63,97%
Kassalikviditet 149,17% 138,55% 114,62% 79,44% 18,13% 4,16% 92,86% 88,07% 279,55% 1 228,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...