Visa allt om Ad Hoc Marie-Louise Irgens Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 623 723 789 279 24 32 89 121 225 94
Övrig omsättning - - - - - 4 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 180 161 566 119 -69 -58 -540 -138 -15 -194
Resultat efter finansnetto 180 161 523 118 -69 -122 -536 -138 3 -194
Årets resultat 140 161 523 118 -69 -122 -536 -138 3 -98
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 127 127 127 127 127 131 133 171 174 405
Omsättningstillgångar 823 690 282 132 31 78 96 123 258 151
Tillgångar 949 817 409 259 158 209 227 294 433 556
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 355 215 54 -470 -588 -519 -397 139 277 274
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 644 515 111 135 222
Kortfristiga skulder 594 602 355 728 745 84 109 44 21 61
Skulder och eget kapital 949 817 409 259 158 209 227 294 433 556
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 221 4 1 3
Varav tantiem till styrelse & VD - 270 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 180 85 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 - 0 0 0 0 71 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 623 723 789 279 24 36 89 121 225 94
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 623 723 - - 24 32 89 121 225 94
Personalkostnader per anställd (tkr) 214 363 - - 1 - 297 16 26 49
Rörelseresultat, EBITDA 180 161 566 119 -65 -56 -537 -134 -10 -186
Nettoomsättningförändring -13,83% -8,37% 182,80% 1 062,50% -25,00% -64,04% -26,45% -46,22% 139,36% -%
Du Pont-modellen 19,07% 19,71% 138,39% 45,95% -43,67% -27,75% -235,68% -46,94% 1,15% -34,89%
Vinstmarginal 29,05% 22,27% 71,74% 42,65% -287,50% -181,25% -601,12% -114,05% 2,22% -206,38%
Bruttovinstmarginal 97,11% 95,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 36,76% 12,17% -9,25% -213,62% -2 975,00% -18,75% -14,61% 65,29% 105,33% 95,74%
Soliditet 37,41% 26,32% 13,20% -181,47% -372,15% -248,33% -174,89% 47,28% 63,97% 49,28%
Kassalikviditet 138,55% 114,62% 79,44% 18,13% 4,16% 92,86% 88,07% 279,55% 1 228,57% 247,54%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...