Visa allt om Trotz Bygg & Marin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Nettoomsättning 5 521 121 367 194 166 187 367 81 36 0
Övrig omsättning - - - - - - - 11 - 22
Rörelseresultat (EBIT) 871 -57 150 -87 -122 -19 -48 -12 -50 -11
Resultat efter finansnetto 871 -57 150 -87 -122 -19 -48 -11 -51 -12
Årets resultat 834 -57 150 -87 -122 -19 -48 -11 -51 -12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 170 25 72 135 159 135 1 178 80 109 0
Omsättningstillgångar 2 575 302 350 211 256 304 486 147 54 6
Tillgångar 2 746 327 422 346 416 438 1 664 227 164 6
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 954 120 -548 -698 -19 -488 -469 -421 -409 -359
Obeskattade reserver 0 0 0 0 -589 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 376 162 878 1 003 955 891 1 836 576 541 333
Kortfristiga skulder 1 416 45 92 40 71 35 297 72 32 32
Skulder och eget kapital 2 746 327 422 346 416 438 1 664 227 164 6
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 916 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 301 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 521 121 367 194 166 187 367 92 36 22
Nyckeltal
Antal anställda 2 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 761 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 619 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 939 -25 213 -87 -35 46 13 17 -14 -11
Nettoomsättningförändring 4 462,81% -67,03% 89,18% 16,87% -11,23% -49,05% 353,09% 125,00% -% -%
Du Pont-modellen 31,72% -17,43% 35,55% -25,14% -29,33% -4,34% -2,88% -4,85% -30,49% -%
Vinstmarginal 15,78% -47,11% 40,87% -44,85% -73,49% -10,16% -13,08% -13,58% -138,89% -%
Bruttovinstmarginal 47,00% 90,08% 92,37% 89,69% 79,52% 82,35% 19,89% 58,02% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 20,99% 212,40% 70,30% 88,14% 111,45% 143,85% 51,50% 92,59% 61,11% -%
Soliditet 34,74% 36,70% -129,86% -201,73% -108,92% -111,42% -28,19% -185,46% -249,39% -5 983,33%
Kassalikviditet 181,85% 671,11% 380,43% 527,50% 360,56% 868,57% 163,64% 204,17% 168,75% 18,75%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...