Visa allt om CMS Bil Aktiebolag
Visa allt om CMS Bil Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 3 0 269 100 107 103 59
Övrig omsättning 6 8 2 - 3 2 2 17 16 1 810
Rörelseresultat (EBIT) 1 4 0 2 2 2 66 60 22 1 779
Resultat efter finansnetto 1 4 0 2 2 2 62 53 -13 1 636
Årets resultat 0 0 0 2 2 1 5 160 233 2 231
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 527 2 527 2 527 2 527 77 77 77 77 77 77
Omsättningstillgångar 134 133 128 579 126 136 273 431 628 1 291
Tillgångar 2 661 2 660 2 656 3 106 203 213 351 509 705 1 368
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 654 2 654 2 653 2 653 202 199 198 344 334 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 164 1 170
Kortfristiga skulder 7 6 2 453 2 14 152 165 208 97
Skulder och eget kapital 2 661 2 660 2 656 3 106 203 213 351 509 705 1 368
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 150 150 0
Omsättning 6 8 2 3 3 271 102 124 119 1 869
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 4 0 2 2 2 66 60 22 1 779
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -100,00% 169,00% -6,54% 3,88% 74,58% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 0,06% -% 0,94% 18,80% 11,79% 3,12% 130,04%
Vinstmarginal -% -% -% 66,67% -% 0,74% 66,00% 56,07% 21,36% 3 015,25%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% -% 2,23% 100,00% 81,31% 51,46% 94,92%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 4 200,00% -% 45,35% 121,00% 248,60% 407,77% 2 023,73%
Soliditet 99,74% 99,77% 99,89% 85,42% 99,51% 93,43% 56,41% 67,58% 47,38% 7,38%
Kassalikviditet 1 914,29% 2 216,67% 6 400,00% 127,81% 6 300,00% 971,43% 6,58% 101,82% 165,87% 987,63%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...