Visa allt om Boxal Aktiebolag
Visa allt om Boxal Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 686 563 603 617 567 597 574 524 542 475
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 66 50 12 75 -34 -78 75 111 -85 -45
Resultat efter finansnetto 65 47 2 68 -49 -86 70 114 -99 -72
Årets resultat 50 47 -2 49 -49 -86 50 114 -99 -72
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 0 0 0 8 16 24 32 38 62
Omsättningstillgångar 167 178 173 111 83 164 158 129 207 84
Tillgångar 188 178 173 111 91 180 182 161 245 146
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 162 112 65 67 19 34 120 70 -44 52
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 26 66 108 44 73 145 62 91 289 94
Skulder och eget kapital 188 178 173 111 91 180 182 161 245 146
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 253 225 218 215 253 272 170 206 306 202
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 117 76 94 68 106 123 74 76 110 99
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 686 563 603 617 567 597 574 524 542 475
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 686 563 603 617 567 597 574 262 542 475
Personalkostnader per anställd (tkr) 365 328 315 313 394 394 246 142 432 302
Rörelseresultat, EBITDA 71 50 12 83 -26 -70 83 119 -61 -16
Nettoomsättningförändring 21,85% -6,63% -2,27% 8,82% -5,03% 4,01% 9,54% -3,32% 14,11% -%
Du Pont-modellen 35,11% 28,09% 6,94% 67,57% -37,36% -43,33% 41,21% 73,29% -34,69% -30,82%
Vinstmarginal 9,62% 8,88% 1,99% 12,16% -6,00% -13,07% 13,07% 22,52% -15,68% -9,47%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 99,34% 99,51% 99,65% 100,00% 99,83% 100,00% 96,31% 70,74%
Rörelsekapital/omsättning 20,55% 19,89% 10,78% 10,86% 1,76% 3,18% 16,72% 7,25% -15,13% -2,11%
Soliditet 86,17% 62,92% 37,57% 60,36% 20,88% 18,89% 65,93% 43,48% -17,96% 35,62%
Kassalikviditet 642,31% 269,70% 160,19% 252,27% 113,70% 113,10% 254,84% 141,76% 71,63% 30,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...