Visa allt om Anders Fribergs Revisionsbyrå Aktiebolag
Visa allt om Anders Fribergs Revisionsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 116 130 6 0 0 0 8 6 13 4
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 110 122 4 -1 -1 -2 4 1 8 -1
Resultat efter finansnetto 119 140 2 -1 9 -16 19 38 -32 -30
Årets resultat 94 113 1 -1 9 -16 17 37 -35 -31
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6
Omsättningstillgångar 292 299 148 144 144 130 145 131 91 140
Tillgångar 292 299 148 144 144 130 145 131 95 146
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 220 246 133 132 133 124 140 123 86 120
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 73 54 15 12 11 5 5 8 9 25
Skulder och eget kapital 292 299 148 144 144 130 145 131 95 146
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 99 120 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 116 130 6 0 0 0 8 6 13 4
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 110 122 4 -1 -1 -2 5 3 10 2
Nettoomsättningförändring -10,77% 2 066,67% -% -% -% -100,00% 33,33% -53,85% 225,00% -%
Du Pont-modellen 40,41% 47,16% 4,73% -% -% -% 26,90% 29,01% 10,53% 1,37%
Vinstmarginal 101,72% 108,46% 116,67% -% -% -% 487,50% 633,33% 76,92% 50,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 188,79% 188,46% 2 216,67% -% -% -% 1 750,00% 2 050,00% 630,77% 2 875,00%
Soliditet 75,34% 82,27% 89,86% 91,67% 92,36% 95,38% 96,55% 93,89% 90,53% 82,19%
Kassalikviditet 400,00% 553,70% 986,67% 1 200,00% 1 309,09% 2 600,00% 2 900,00% 1 637,50% 1 011,11% 560,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...