Visa allt om Anders Fribergs Revisionsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 130 6 0 0 0 8 6 13 4 6
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 122 4 -1 -1 -2 4 1 8 -1 -5
Resultat efter finansnetto 140 2 -1 9 -16 19 38 -32 -30 20
Årets resultat 113 1 -1 9 -16 17 37 -35 -31 15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 1 3 6 8
Omsättningstillgångar 299 148 144 144 130 145 131 91 140 163
Tillgångar 299 148 144 144 130 145 131 95 146 171
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 246 133 132 133 124 140 123 86 120 166
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 54 15 12 11 5 5 8 9 25 6
Skulder och eget kapital 299 148 144 144 130 145 131 95 146 171
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 120 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Omsättning 130 6 0 0 0 8 6 13 4 6
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 122 4 -1 -1 -2 5 3 10 2 -1
Nettoomsättningförändring 2 066,67% -% -% -% -100,00% 33,33% -53,85% 225,00% -33,33% -%
Du Pont-modellen 47,16% 4,73% -% -% -% 26,90% 29,01% 10,53% 1,37% 11,70%
Vinstmarginal 108,46% 116,67% -% -% -% 487,50% 633,33% 76,92% 50,00% 333,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 188,46% 2 216,67% -% -% -% 1 750,00% 2 050,00% 630,77% 2 875,00% 2 616,67%
Soliditet 82,27% 89,86% 91,67% 92,36% 95,38% 96,55% 93,89% 90,53% 82,19% 97,08%
Kassalikviditet 553,70% 986,67% 1 200,00% 1 309,09% 2 600,00% 2 900,00% 1 637,50% 1 011,11% 560,00% 2 716,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...