Visa allt om MIDWEST Aktiebolag
Visa allt om MIDWEST Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Övrig omsättning - - - - 15 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 15 0 -18 -29 -18 -16
Resultat efter finansnetto 0 0 0 14 2 1 -17 -25 -17 -16
Årets resultat 0 0 0 14 125 1 -17 -25 -17 -16
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 115 115 115 115 569 116 153 182 100 117
Tillgångar 115 115 115 115 569 116 153 182 100 117
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 115 115 115 115 569 101 100 60 85 102
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 15 53 122 15 15
Skulder och eget kapital 115 115 115 115 569 116 153 182 100 117
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 468 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 15 0 0 0 0 29
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 15 0 -18 -29 -18 -16
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -13,68%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -55,17%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 0,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 351,72%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 87,07% 65,36% 32,97% 85,00% 87,18%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% 773,33% 288,68% 149,18% 666,67% 780,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...