Visa allt om Faludden Konsult Aktiebolag
Visa allt om Faludden Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 33 20 0 0 0
Övrig omsättning - - - 209 - - - - 13 4
Rörelseresultat (EBIT) -10 -16 -11 198 -12 -10 6 -12 -71 -210
Resultat efter finansnetto -10 -16 -11 198 -25 -780 -3 -24 -81 -220
Årets resultat -10 -16 -11 198 -25 -780 -3 51 -81 -220
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 760 760 762 768
Omsättningstillgångar 5 3 6 11 11 0 0 2 9 34
Tillgångar 5 3 6 11 11 0 760 762 771 802
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -258 -248 -232 -221 -419 -394 386 389 338 419
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 255 237 231 225 292 252 241 251 311 0
Kortfristiga skulder 8 15 7 7 138 142 133 122 122 383
Skulder och eget kapital 5 3 6 11 11 0 760 762 771 802
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 76 155
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 209 0 33 20 0 13 4
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -10 -16 -11 198 -12 -10 6 -10 -65 -203
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% 65,00% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 0,79% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -2 333,33% 30,00% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -430,30% -665,00% -% -% -%
Soliditet -5 160,00% -8 266,67% -3 866,67% -2 009,09% -3 809,09% -% 50,79% 51,05% 43,84% 52,24%
Kassalikviditet 62,50% 20,00% 85,71% 157,14% 7,97% 0,00% 0,00% 1,64% 7,38% 8,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...