Visa allt om MACata Fastighets Aktiebolag
Visa allt om MACata Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 391 465 506 544 340 198 452 265 204 104
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 108 188 236 218 40 151 387 227 160 82
Resultat efter finansnetto 108 191 241 222 49 186 409 235 163 82
Årets resultat 72 270 140 120 28 114 241 169 118 82
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 119 191 243 295 370 119 174 228 229 224
Omsättningstillgångar 669 821 833 852 689 975 977 722 571 384
Tillgångar 788 1 012 1 077 1 147 1 059 1 094 1 151 949 800 608
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 575 803 733 792 822 894 880 739 671 593
Obeskattade reserver 120 100 256 196 140 130 90 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 92 109 88 158 97 70 181 210 130 15
Skulder och eget kapital 788 1 012 1 077 1 147 1 059 1 094 1 151 949 800 608
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 75 300 200 200 150 50 100 100 100 40
Omsättning 391 465 506 544 340 198 452 265 204 104
Nyckeltal
Antal anställda 0 2 2 2 2 1 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 233 253 272 170 198 226 265 204 104
Personalkostnader per anställd (tkr) - 8 9 10 6 1 1 1 - 2
Rörelseresultat, EBITDA 180 240 288 293 146 154 388 229 161 82
Nettoomsättningförändring -15,91% -8,10% -6,99% 60,00% 71,72% -56,19% 70,57% 29,90% 96,15% -%
Du Pont-modellen 13,71% 18,87% 22,38% 19,62% 4,63% 17,09% 35,53% 24,76% 20,50% 13,49%
Vinstmarginal 27,62% 41,08% 47,63% 41,36% 14,41% 94,44% 90,49% 88,68% 80,39% 78,85%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 147,57% 153,12% 147,23% 127,57% 174,12% 457,07% 176,11% 193,21% 216,18% 354,81%
Soliditet 84,85% 87,06% 86,60% 81,64% 87,36% 90,48% 82,22% 77,87% 83,88% 97,53%
Kassalikviditet 727,17% 753,21% 946,59% 539,24% 710,31% 1 392,86% 539,78% 343,81% 439,23% 2 560,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...