Visa allt om Dentewert Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 298 2 340 2 369 2 192 2 049 2 295 2 245 2 023 2 034 1 998
Övrig omsättning 25 22 24 25 51 38 22 21 19 20
Rörelseresultat (EBIT) 462 352 363 465 458 486 422 342 190 419
Resultat efter finansnetto 511 435 494 515 318 468 573 126 208 489
Årets resultat 494 351 397 302 188 392 483 52 175 372
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 27 35 0 5 12 21 37 57 37
Omsättningstillgångar 1 775 1 896 2 000 1 796 1 521 1 515 1 423 1 188 1 413 1 511
Tillgångar 1 794 1 923 2 035 1 796 1 526 1 528 1 444 1 226 1 470 1 548
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 677 1 622 1 701 1 499 1 325 1 345 1 170 912 1 034 1 029
Obeskattade reserver 5 125 125 118 5 5 91 139 177 220
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 113 175 209 179 196 178 183 175 258 299
Skulder och eget kapital 1 794 1 923 2 035 1 796 1 526 1 528 1 444 1 226 1 470 1 548
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 432 423 420 420 420 400
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 850 839 833 788 309 321 291 285 283 273
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 235 273 372 349 330 290 291 292 282 259
Utdelning till aktieägare 433 440 430 195 150 185 195 225 175 170
Omsättning 2 323 2 362 2 393 2 217 2 100 2 333 2 267 2 044 2 053 2 018
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 149 1 170 1 185 1 096 1 025 1 148 1 123 1 012 1 017 999
Personalkostnader per anställd (tkr) 535 586 625 574 487 552 526 515 513 488
Rörelseresultat, EBITDA 470 360 369 465 465 495 438 361 208 435
Nettoomsättningförändring -1,79% -1,22% 8,07% 6,98% -10,72% 2,23% 10,97% -0,54% 1,80% -%
Du Pont-modellen 28,43% 22,62% 24,28% 28,67% 32,04% 33,97% 39,68% 29,45% 14,42% 31,59%
Vinstmarginal 22,19% 18,59% 20,85% 23,49% 23,87% 22,61% 25,52% 17,84% 10,42% 24,47%
Bruttovinstmarginal 84,33% 83,46% 83,79% 88,96% 85,75% 84,62% 82,23% 86,51% 78,96% 81,58%
Rörelsekapital/omsättning 72,32% 73,55% 75,60% 73,77% 64,67% 58,26% 55,23% 50,07% 56,78% 60,66%
Soliditet 93,70% 89,42% 88,38% 88,31% 87,07% 88,26% 85,67% 82,55% 79,01% 76,71%
Kassalikviditet 1 530,09% 1 054,86% 925,84% 967,04% 760,20% 820,79% 753,01% 661,71% 538,76% 497,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...