Visa allt om Dentewert Aktiebolag
Visa allt om Dentewert Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 381 2 298 2 340 2 369 2 192 2 049 2 295 2 245 2 023 2 034
Övrig omsättning 15 25 22 24 25 51 38 22 21 19
Rörelseresultat (EBIT) 463 462 352 363 465 458 486 422 342 190
Resultat efter finansnetto 505 511 435 494 515 318 468 573 126 208
Årets resultat 399 494 351 397 302 188 392 483 52 175
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 19 27 35 0 5 12 21 37 57
Omsättningstillgångar 1 810 1 775 1 896 2 000 1 796 1 521 1 515 1 423 1 188 1 413
Tillgångar 1 821 1 794 1 923 2 035 1 796 1 526 1 528 1 444 1 226 1 470
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 642 1 677 1 622 1 701 1 499 1 325 1 345 1 170 912 1 034
Obeskattade reserver 3 5 125 125 118 5 5 91 139 177
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 175 113 175 209 179 196 178 183 175 258
Skulder och eget kapital 1 821 1 794 1 923 2 035 1 796 1 526 1 528 1 444 1 226 1 470
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 432 423 420 420 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 850 839 833 788 309 321 291 285 283
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 235 273 372 349 330 290 291 292 282
Utdelning till aktieägare 445 433 440 430 195 150 185 195 225 175
Omsättning 2 396 2 323 2 362 2 393 2 217 2 100 2 333 2 267 2 044 2 053
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 191 1 149 1 170 1 185 1 096 1 025 1 148 1 123 1 012 1 017
Personalkostnader per anställd (tkr) 576 535 586 625 574 487 552 526 515 513
Rörelseresultat, EBITDA 471 470 360 369 465 465 495 438 361 208
Nettoomsättningförändring 3,61% -1,79% -1,22% 8,07% 6,98% -10,72% 2,23% 10,97% -0,54% -%
Du Pont-modellen 27,79% 28,43% 22,62% 24,28% 28,67% 32,04% 33,97% 39,68% 29,45% 14,42%
Vinstmarginal 21,25% 22,19% 18,59% 20,85% 23,49% 23,87% 22,61% 25,52% 17,84% 10,42%
Bruttovinstmarginal 85,43% 84,33% 83,46% 83,79% 88,96% 85,75% 84,62% 82,23% 86,51% 78,96%
Rörelsekapital/omsättning 68,67% 72,32% 73,55% 75,60% 73,77% 64,67% 58,26% 55,23% 50,07% 56,78%
Soliditet 90,30% 93,70% 89,42% 88,38% 88,31% 87,07% 88,26% 85,67% 82,55% 79,01%
Kassalikviditet 1 010,86% 1 530,09% 1 054,86% 925,84% 967,04% 760,20% 820,79% 753,01% 661,71% 538,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...