Visa allt om Connys Frisersalong Aktiebolag
Visa allt om Connys Frisersalong Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 959 969 935 974 1 015 1 012 1 031 1 070 1 100 1 197
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 23 4 -7 21 1 27 68 159 184 174
Resultat efter finansnetto 23 5 0 26 7 31 66 171 192 177
Årets resultat 16 1 -1 19 3 22 48 125 137 126
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 6 12 22 32 12 16 3
Omsättningstillgångar 454 437 422 522 524 606 559 686 666 501
Tillgångar 454 437 422 528 535 628 591 698 682 504
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 293 276 275 377 358 455 433 475 440 302
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 161 160 146 152 178 173 158 223 242 202
Skulder och eget kapital 454 437 422 528 535 628 591 698 682 504
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 480 480 448 432 430 403
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 480 480 480 480 0 0 2 0 0 135
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 187 169 171 171 175 177 166 162 166 152
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 0 100 0 90 100 0
Omsättning 959 969 935 974 1 015 1 012 1 031 1 070 1 100 1 197
Nyckeltal
Antal anställda 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 485 468 487 508 506 516 535 550 399
Personalkostnader per anställd (tkr) - 342 336 332 332 336 312 304 292 238
Rörelseresultat, EBITDA 23 4 -1 27 11 37 78 163 191 180
Nettoomsättningförändring -1,03% 3,64% -4,00% -4,04% 0,30% -1,84% -3,64% -2,73% -8,10% -%
Du Pont-modellen 5,29% 1,14% 0,00% 4,92% 1,50% 4,94% 12,01% 24,79% 28,30% 35,52%
Vinstmarginal 2,50% 0,52% 0,00% 2,67% 0,79% 3,06% 6,89% 16,17% 17,55% 14,95%
Bruttovinstmarginal 94,26% 89,89% 91,12% 90,35% 87,00% 88,83% 87,88% 88,32% 88,00% 91,40%
Rörelsekapital/omsättning 30,55% 28,59% 29,52% 37,99% 34,09% 42,79% 38,89% 43,27% 38,55% 24,98%
Soliditet 64,54% 63,16% 65,17% 71,40% 66,92% 72,45% 73,27% 68,05% 64,52% 59,92%
Kassalikviditet 260,87% 261,25% 264,38% 317,76% 261,24% 312,14% 312,66% 279,82% 247,93% 211,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...