Visa allt om Timanfaya Aktiebolag
Visa allt om Timanfaya Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 100 0 0 0 0 0 0 0 0 120
Övrig omsättning 87 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 0 0 0 0 0 0 -2 -1 119
Resultat efter finansnetto -11 0 0 0 0 0 0 -3 -1 119
Årets resultat -11 0 0 0 0 0 0 -3 -1 119
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 242 120 120 120 120 120 120 120 121 121
Tillgångar 242 120 120 120 120 120 120 120 121 121
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 95 106 106 106 106 106 106 106 109 110
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 147 14 14 14 14 14 14 14 12 11
Skulder och eget kapital 242 120 120 120 120 120 120 120 121 121
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 198 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 47 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 187 0 0 0 0 0 0 0 0 120
Nyckeltal
Antal anställda 1 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 100 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 198 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -11 0 0 0 0 0 0 -2 -1 119
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -4,55% -% -% -% -% -% -% -% -% 98,35%
Vinstmarginal -11,00% -% -% -% -% -% -% -% -% 99,17%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 95,00% -% -% -% -% -% -% -% -% 91,67%
Soliditet 39,26% 88,33% 88,33% 88,33% 88,33% 88,33% 88,33% 88,33% 90,08% 90,91%
Kassalikviditet 164,63% 857,14% 857,14% 857,14% 857,14% 857,14% 857,14% 857,14% 1 008,33% 1 100,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...