Visa allt om Gotlandnu AB
Visa allt om Gotlandnu AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 46 54 75 538 405
Övrig omsättning - - - - 79 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -20 -28 -11 -14 68 -73 -95 -86 192 -42
Resultat efter finansnetto -20 -28 -28 -13 69 -73 -95 -84 195 -57
Årets resultat -20 -28 -28 -13 69 -73 -95 -84 195 -57
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 186 2 186 886 833 0 21 102 183 266 349
Omsättningstillgångar 47 69 98 162 176 87 80 95 126 133
Tillgångar 2 233 2 255 984 995 176 108 182 279 392 481
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 111 101 129 157 170 101 164 259 343 148
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 117 2 147 850 833 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 6 5 5 6 6 18 20 49 333
Skulder och eget kapital 2 233 2 255 984 995 176 108 182 279 392 481
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 79 46 54 75 538 405
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 46 54 75 538 405
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 4
Rörelseresultat, EBITDA -20 -28 -11 -14 68 8 -14 -3 275 20
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -14,81% -28,00% -86,06% 32,84% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -67,59% -52,20% -30,11% 50,00% -8,52%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -158,70% -175,93% -112,00% 36,43% -10,12%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 176,09% 114,81% 100,00% 14,31% -49,38%
Soliditet 4,97% 4,48% 13,11% 15,78% 96,59% 93,52% 90,11% 92,83% 87,50% 30,77%
Kassalikviditet 940,00% 1 150,00% 1 960,00% 3 240,00% 2 933,33% 1 450,00% 444,44% 475,00% 257,14% 39,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...