Visa allt om Lööveverken AB
Visa allt om Lööveverken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 331 1 544 1 111 1 172 1 495 1 543 1 653 1 295 692 524
Övrig omsättning - - - - - - - - - 500
Rörelseresultat (EBIT) 524 513 -3 -12 478 414 370 238 -112 741
Resultat efter finansnetto 523 385 -317 -276 287 279 221 14 -992 598
Årets resultat 523 385 -317 -276 287 279 221 14 -1 132 598
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 669 2 870 3 142 3 346 3 538 3 721 3 885 3 462 4 603 4 548
Omsättningstillgångar 965 1 166 100 226 134 410 221 490 348 36
Tillgångar 3 634 4 037 3 241 3 573 3 672 4 131 4 106 3 952 4 951 4 583
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 209 686 300 617 893 606 327 106 92 1 084
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 119 3 075 2 461 2 554 2 325 2 684 3 115 3 355 4 743 2 242
Kortfristiga skulder 306 276 480 401 454 841 664 491 116 1 257
Skulder och eget kapital 3 634 4 037 3 241 3 573 3 672 4 131 4 106 3 952 4 951 4 583
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 53 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - 20 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 331 1 544 1 111 1 172 1 495 1 543 1 653 1 295 692 1 024
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 1 111 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 726 784 202 193 682 614 568 482 329 743
Nettoomsättningförändring -13,80% -% -5,20% -21,61% -3,11% -6,65% 27,64% 87,14% 32,06% -%
Du Pont-modellen 14,42% 12,71% -0,09% -0,34% 13,02% 10,02% 9,01% 6,02% -16,40% 16,17%
Vinstmarginal 39,37% 33,23% -0,27% -1,02% 31,97% 26,83% 22,38% 18,38% -117,34% 141,41%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 49,51% 57,64% -34,20% -14,93% -21,40% -27,93% -26,80% -0,08% 33,53% -233,02%
Soliditet 33,27% 16,99% 9,26% 17,27% 24,32% 14,67% 7,96% 2,68% 1,86% 23,65%
Kassalikviditet 315,36% 422,46% 20,83% 56,36% 29,52% 48,75% 33,28% 99,80% 300,00% 2,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...