Visa allt om Stefotrans Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 732 7 340 7 069 8 348 8 601 8 856 6 793 8 164 6 727 6 513
Övrig omsättning 8 165 444 336 361 - - - 135 -
Rörelseresultat (EBIT) -76 -28 -2 368 -664 119 233 -16 174 792
Resultat efter finansnetto -304 -257 -165 140 -890 4 63 -370 -50 635
Årets resultat -304 -4 -2 -6 -5 0 1 -5 1 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 609 5 671 5 149 3 816 4 536 4 083 4 783 5 484 6 153 4 427
Omsättningstillgångar 496 894 660 737 602 856 610 640 619 923
Tillgångar 6 105 6 565 5 809 4 553 5 138 4 939 5 394 6 124 6 772 5 350
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 79 206 210 213 219 223 224 222 232 231
Obeskattade reserver 0 0 253 416 271 1 156 1 154 1 093 1 458 1 509
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 899 3 366 2 569 1 244 1 524 883 1 598 2 551 3 107 2 229
Kortfristiga skulder 3 127 2 992 2 777 2 681 3 124 2 676 2 418 2 257 1 975 1 380
Skulder och eget kapital 6 105 6 565 5 809 4 553 5 138 4 939 5 394 6 124 6 772 5 350
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 261 134 90 242 278
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 342 1 069 1 215 1 162 1 312 1 447 1 025 1 337 1 244 1 008
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 456 367 440 402 468 589 455 529 561 472
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Omsättning 8 740 7 505 7 513 8 684 8 962 8 856 6 793 8 164 6 862 6 513
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 5 6 5 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 183 1 835 1 767 2 087 1 720 1 476 1 359 1 166 961 1 086
Personalkostnader per anställd (tkr) 518 404 470 437 376 407 342 299 299 299
Rörelseresultat, EBITDA 735 685 800 1 076 68 819 933 653 853 1 150
Nettoomsättningförändring 18,96% 3,83% -15,32% -2,94% -2,88% 30,37% -16,79% 21,36% 3,29% -%
Du Pont-modellen -1,24% -0,43% -0,03% 8,08% -12,92% 2,41% 4,32% -0,26% 2,57% 14,82%
Vinstmarginal -0,87% -0,38% -0,03% 4,41% -7,72% 1,34% 3,43% -0,20% 2,59% 12,18%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -30,13% -28,58% -29,95% -23,29% -29,32% -20,55% -26,62% -19,81% -20,16% -7,02%
Soliditet 1,29% 3,14% 7,01% 11,41% 8,15% 21,76% 19,92% 16,48% 18,93% 24,63%
Kassalikviditet 15,86% 29,88% 23,77% 27,49% 19,27% 31,99% 25,23% 28,36% 31,34% 66,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...