Visa allt om Susan Melin Hårteam AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 402 389 402 430 446 446 456 492 742 963
Övrig omsättning 75 100 112 108 105 76 67 67 60 -
Rörelseresultat (EBIT) -25 0 15 23 6 13 -10 35 14 -1
Resultat efter finansnetto -33 -11 4 12 -4 4 -19 26 5 -7
Årets resultat -33 -11 3 9 -4 2 -6 8 0 -7
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 8 16 24 32 0 0
Omsättningstillgångar 68 85 103 101 92 82 65 100 97 184
Tillgångar 68 85 103 101 100 99 90 132 97 184
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -78 -45 -34 -37 -46 -43 -45 -39 -47 -47
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 13 2 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 64 68 69 68 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 82 63 69 69 146 140 135 158 142 232
Skulder och eget kapital 68 85 103 101 100 99 90 132 97 184
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 157 0 172 147 139 165 223 392
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 147 132 0 155 0 0 0 0 33 23
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 80 75 83 83 88 80 80 88 137 174
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 477 489 514 538 551 522 523 559 802 963
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 402 389 402 430 446 446 456 492 371 482
Personalkostnader per anställd (tkr) 233 213 242 243 264 232 235 263 210 308
Rörelseresultat, EBITDA -25 0 15 31 14 21 -2 43 14 5
Nettoomsättningförändring 3,34% -3,23% -6,51% -3,59% 0,00% -2,19% -7,32% -33,69% -22,95% -%
Du Pont-modellen -36,76% 0,00% 14,56% 22,77% 6,00% 13,13% -11,11% 26,52% 14,43% -0,54%
Vinstmarginal -6,22% 0,00% 3,73% 5,35% 1,35% 2,91% -2,19% 7,11% 1,89% -0,10%
Bruttovinstmarginal 75,87% 74,55% 76,37% 79,30% 79,82% 80,49% 75,00% 82,32% 75,20% 83,07%
Rörelsekapital/omsättning -3,48% 5,66% 8,46% 7,44% -12,11% -13,00% -15,35% -11,79% -6,06% -4,98%
Soliditet -114,71% -52,94% -33,01% -36,63% -46,00% -43,43% -50,00% -22,45% -46,97% -25,54%
Kassalikviditet 31,71% 50,79% 66,67% 66,67% 30,82% 25,00% 17,04% 29,11% 33,10% 32,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...