Visa allt om Susan Melin Hårteam AB
Visa allt om Susan Melin Hårteam AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 442 402 389 402 430 446 446 456 492 742
Övrig omsättning 61 75 100 112 108 105 76 67 67 60
Rörelseresultat (EBIT) 29 -25 0 15 23 6 13 -10 35 14
Resultat efter finansnetto 22 -33 -11 4 12 -4 4 -19 26 5
Årets resultat 18 -33 -11 3 9 -4 2 -6 8 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 0 0 0 0 8 16 24 32 0
Omsättningstillgångar 59 68 85 103 101 92 82 65 100 97
Tillgångar 72 68 85 103 101 100 99 90 132 97
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -60 -78 -45 -34 -37 -46 -43 -45 -39 -47
Obeskattade reserver 4 0 0 0 0 0 0 0 13 2
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 26 64 68 69 68 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 102 82 63 69 69 146 140 135 158 142
Skulder och eget kapital 72 68 85 103 101 100 99 90 132 97
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 157 0 172 147 139 165 223
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 138 147 132 0 155 0 0 0 0 33
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 76 80 75 83 83 88 80 80 88 137
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 503 477 489 514 538 551 522 523 559 802
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 442 402 389 402 430 446 446 456 492 371
Personalkostnader per anställd (tkr) 219 233 213 242 243 264 232 235 263 210
Rörelseresultat, EBITDA 29 -25 0 15 31 14 21 -2 43 14
Nettoomsättningförändring 9,95% 3,34% -3,23% -6,51% -3,59% 0,00% -2,19% -7,32% -33,69% -%
Du Pont-modellen 40,28% -36,76% 0,00% 14,56% 22,77% 6,00% 13,13% -11,11% 26,52% 14,43%
Vinstmarginal 6,56% -6,22% 0,00% 3,73% 5,35% 1,35% 2,91% -2,19% 7,11% 1,89%
Bruttovinstmarginal 80,77% 75,87% 74,55% 76,37% 79,30% 79,82% 80,49% 75,00% 82,32% 75,20%
Rörelsekapital/omsättning -9,73% -3,48% 5,66% 8,46% 7,44% -12,11% -13,00% -15,35% -11,79% -6,06%
Soliditet -79,00% -114,71% -52,94% -33,01% -36,63% -46,00% -43,43% -50,00% -22,45% -46,97%
Kassalikviditet 20,59% 31,71% 50,79% 66,67% 66,67% 30,82% 25,00% 17,04% 29,11% 33,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...