Visa allt om LAL Konsult Aktiebolag
Visa allt om LAL Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 0 -7 -3 -5 -3 -3 -2 -8 -9
Resultat efter finansnetto 2 0 -7 -3 -5 -3 -3 -33 -9 -10
Årets resultat 0 0 0 1 -48 -2 11 -18 6 92
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 2 2 2 2 2 2 2 34 34
Omsättningstillgångar 54 67 67 66 110 189 252 259 276 307
Tillgångar 54 69 69 66 112 191 254 261 310 341
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 51 51 52 51 98 111 100 93 87
Obeskattade reserver 0 7 7 11 58 85 129 148 171 189
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 11 11 3 4 8 14 13 46 64
Skulder och eget kapital 54 69 69 66 112 191 254 261 310 341
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 0 -7 -3 -5 -3 -3 -2 -8 -9
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 94,44% 81,83% 81,83% 91,07% 83,70% 84,11% 81,13% 79,14% 69,72% 65,42%
Kassalikviditet 1 800,00% 609,09% 609,09% 2 200,00% 2 750,00% 2 362,50% 1 800,00% 1 992,31% 600,00% 479,69%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...