Visa allt om Handinnova Aktiebolag
Visa allt om Handinnova Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 130 176 168 251 420 559 599 577 538 527
Övrig omsättning - - 2 - - - 22 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 27 19 2 4 31 -4 22 5 -75
Resultat efter finansnetto 5 27 18 1 3 29 -6 21 1 -79
Årets resultat 3 21 14 1 1 22 -6 21 1 -60
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 29 0 4 8 12 18 18 6 9
Omsättningstillgångar 131 144 128 181 179 211 302 312 280 327
Tillgångar 153 173 128 185 187 223 320 330 286 336
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 138 135 114 100 99 98 76 82 61 60
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 44 23 38 34
Kortfristiga skulder 15 39 15 85 89 126 200 225 187 242
Skulder och eget kapital 153 173 128 185 187 223 320 330 286 336
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 107 139 168 170 116 79
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 90 0 0 0 1 7 52
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 30 46 58 68 55 37 36
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 130 176 170 251 420 559 621 577 538 527
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 130 176 168 251 420 559 599 577 538 264
Personalkostnader per anställd (tkr) 8 2 5 121 154 199 241 241 186 115
Rörelseresultat, EBITDA 12 34 23 6 8 37 2 29 8 -72
Nettoomsättningförändring -26,14% 4,76% -33,07% -40,24% -24,87% -6,68% 3,81% 7,25% 2,09% -%
Du Pont-modellen 3,27% 15,61% 14,84% 1,08% 2,14% 13,90% -1,25% 6,67% 1,75% -22,32%
Vinstmarginal 3,85% 15,34% 11,31% 0,80% 0,95% 5,55% -0,67% 3,81% 0,93% -14,23%
Bruttovinstmarginal 84,62% 77,27% 71,43% 80,88% 91,90% 93,20% 89,32% 89,43% 94,05% 82,35%
Rörelsekapital/omsättning 89,23% 59,66% 67,26% 38,25% 21,43% 15,21% 17,03% 15,08% 17,29% 16,13%
Soliditet 90,20% 78,03% 89,06% 54,05% 52,94% 43,95% 23,75% 24,85% 21,33% 17,86%
Kassalikviditet 246,67% 128,21% 140,00% 76,47% 102,25% 96,03% 101,50% 87,56% 87,70% 76,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...