Visa allt om Berit Sundberg & Co Revisorer Aktiebolag
Visa allt om Berit Sundberg & Co Revisorer Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 179 203 315 401 0 333 363 373 401 354
Övrig omsättning - 1 385 - 53 373 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -181 1 161 40 141 42 10 7 57 71 24
Resultat efter finansnetto -194 1 142 15 108 33 1 0 55 49 -9
Årets resultat 1 665 25 76 15 7 4 26 27 5
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 10 1 730 1 736 1 772 1 766 1 773 1 782 1 785 1 794
Omsättningstillgångar 1 985 3 728 693 944 811 923 948 982 929 747
Tillgångar 1 992 3 738 2 422 2 680 2 583 2 690 2 721 2 763 2 714 2 541
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 522 821 231 306 370 495 615 731 735 708
Obeskattade reserver 85 285 0 21 21 13 27 35 22 16
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 385 2 631 2 191 2 353 2 192 2 181 2 079 1 997 1 957 1 817
Skulder och eget kapital 1 992 3 738 2 422 2 680 2 583 2 690 2 721 2 763 2 714 2 541
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 150 128 76 114 83 65 115 33 - 38
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15
Utdelning till aktieägare 200 300 75 100 140 140 127 0 30 0
Omsättning 179 1 588 315 454 373 333 363 373 401 354
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 179 203 315 - - 333 363 373 401 354
Personalkostnader per anställd (tkr) 169 128 76 - 88 78 141 78 99 109
Rörelseresultat, EBITDA -178 1 165 46 150 55 20 20 74 89 46
Nettoomsättningförändring -11,82% -35,56% -21,45% -% -100,00% -8,26% -2,68% -6,98% 13,28% -%
Du Pont-modellen -9,09% 31,09% 1,73% 5,41% -% 0,48% 0,33% 2,90% 2,69% 0,94%
Vinstmarginal -101,12% 572,41% 13,33% 36,16% -% 3,90% 2,48% 21,45% 18,20% 6,78%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 335,20% 540,39% -475,56% -351,37% -% -377,78% -311,57% -272,12% -256,36% -302,26%
Soliditet 29,53% 27,91% 9,54% 12,00% 14,92% 18,76% 23,33% 27,37% 27,67% 28,32%
Kassalikviditet 143,32% 141,70% 31,63% 40,12% 37,00% 42,32% 45,60% 49,17% 47,47% 41,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...