Visa allt om Allmec i Väst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 180 409 1 016 1 033 914 1 181 1 053 937 939
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -842 -173 199 324 411 510 818 681 412 487
Resultat efter finansnetto 17 272 2 134 6 598 5 414 3 808 8 789 1 723 779 439 492
Årets resultat 17 626 2 304 6 576 5 430 3 848 8 763 1 538 687 382 289
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 313 2 292 2 287 2 483 5 302 5 280 2 409 2 071 2 119 2 163
Omsättningstillgångar 11 353 3 263 7 113 5 607 4 033 5 844 870 613 1 115 1 903
Tillgångar 18 666 5 555 9 400 8 090 9 335 11 125 3 280 2 684 3 234 4 066
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 556 5 230 9 326 7 850 8 920 10 572 2 408 1 770 2 283 3 002
Obeskattade reserver 0 0 0 43 183 386 539 629 776 864
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 44 51
Kortfristiga skulder 110 325 74 198 233 167 332 285 131 149
Skulder och eget kapital 18 666 5 555 9 400 8 090 9 335 11 125 3 280 2 684 3 234 4 066
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 336 0 - - 312 200 172 150 275 225
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 288 144 472 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 34 29 15 48 32 20 18 47 79 61
Utdelning till aktieägare 11 614 4 300 6 400 5 100 6 500 5 500 600 900 1 200 1 100
Omsättning 0 180 409 1 016 1 033 914 1 181 1 053 937 939
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 - 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 180 205 508 - 914 1 181 1 053 937 939
Personalkostnader per anställd (tkr) 370 320 88 260 - 220 190 197 354 286
Rörelseresultat, EBITDA -842 -173 200 393 480 587 884 729 461 536
Nettoomsättningförändring -100,00% -55,99% -59,74% -1,65% 13,02% -22,61% 12,16% 12,38% -0,21% -%
Du Pont-modellen -% 38,43% 70,26% 67,13% 40,84% 81,01% 52,62% 29,14% 13,67% 12,30%
Vinstmarginal -% 1 186,11% 1 614,67% 534,55% 369,02% 986,00% 146,15% 74,26% 47,17% 53,25%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 1 632,22% 1 721,03% 532,38% 367,86% 621,12% 45,55% 31,15% 105,02% 186,79%
Soliditet 99,41% 94,15% 99,21% 97,43% 97,00% 97,59% 85,25% 82,82% 87,87% 89,13%
Kassalikviditet 10 320,91% 1 004,00% 9 612,16% 2 831,82% 1 730,90% 3 499,40% 114,46% 215,09% 851,15% 1 277,18%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...