Visa allt om Re.Odd i Finspång AB
Visa allt om Re.Odd i Finspång AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 226 230 226 230 195 191 193 186 200 163
Övrig omsättning - - - - - - - - 1 1
Rörelseresultat (EBIT) -30 48 53 87 50 0 41 32 60 51
Resultat efter finansnetto -66 15 12 41 11 -32 7 -7 26 21
Årets resultat -60 9 12 41 11 -32 7 -7 26 21
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 273 1 312 1 351 1 391 1 430 1 472 1 518 1 564 1 576 1 521
Omsättningstillgångar 249 328 331 329 292 250 232 183 161 109
Tillgångar 1 523 1 640 1 683 1 720 1 721 1 722 1 750 1 747 1 736 1 630
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 295 355 346 333 293 281 313 306 313 286
Obeskattade reserver 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 211 1 261 1 311 1 361 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 311
Kortfristiga skulder 16 18 26 25 18 29 26 30 12 32
Skulder och eget kapital 1 523 1 640 1 683 1 720 1 721 1 722 1 750 1 747 1 736 1 630
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 226 230 226 230 195 191 193 186 201 164
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 9 87 92 126 93 46 87 78 105 82
Nettoomsättningförändring -1,74% 1,77% -1,74% 17,95% 2,09% -1,04% 3,76% -7,00% 22,70% -%
Du Pont-modellen -1,97% 2,93% 3,15% 5,12% 2,96% 0,00% 2,40% 2,06% 3,63% 3,13%
Vinstmarginal -13,27% 20,87% 23,45% 38,26% 26,15% 0,00% 21,76% 19,35% 31,50% 31,29%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 103,10% 134,78% 134,96% 132,17% 140,51% 115,71% 106,74% 82,26% 74,50% 47,24%
Soliditet 19,37% 21,93% 20,56% 19,36% 17,02% 16,32% 17,89% 17,52% 18,03% 17,55%
Kassalikviditet 1 556,25% 1 822,22% 1 273,08% 1 316,00% 1 622,22% 862,07% 892,31% 610,00% 1 341,67% 340,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...