Visa allt om Gärdshyttans Gård Aktiebolag
Visa allt om Gärdshyttans Gård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -3 -4 -4 0 -5 -4 0 -23 -521
Resultat efter finansnetto 0 -4 -5 -5 0 -5 -4 1 -23 -524
Årets resultat 0 -4 -5 -5 0 -5 111 1 -23 -524
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 670 2 670 2 674 2 674 2 679 2 680 2 690 2 580 2 583 4 055
Tillgångar 2 670 2 670 2 674 2 674 2 679 2 680 2 690 2 580 2 583 4 055
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 204 203 207 207 213 213 223 112 111 134
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 462 2 462 2 462 2 462 2 462 2 462 2 462 2 462 2 462 3 862
Kortfristiga skulder 5 5 5 5 5 5 5 6 10 60
Skulder och eget kapital 2 670 2 670 2 674 2 674 2 679 2 680 2 690 2 580 2 583 4 055
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -3 -4 -4 0 -5 -4 0 -23 -521
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 7,64% 7,60% 7,74% 7,74% 7,95% 7,95% 8,29% 4,34% 4,30% 3,30%
Kassalikviditet 53 400,00% 53 400,00% 53 480,00% 53 480,00% 53 580,00% 53 600,00% 53 800,00% 43 000,00% 25 830,00% 6 758,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...