Visa allt om LEJONROSEN AB
Visa allt om LEJONROSEN AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 843 714 467 195 111 823 90 30 45 483
Övrig omsättning - - - - - - - - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 561 543 400 136 -62 363 -7 8 -4 -28
Resultat efter finansnetto 571 551 313 94 -38 477 63 126 30 4
Årets resultat 325 315 134 50 0 315 63 118 27 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 7 24 250 370 418 231 431 384 542
Omsättningstillgångar 1 657 1 376 841 458 442 1 077 592 269 793 861
Tillgångar 1 664 1 383 865 709 812 1 496 823 700 1 178 1 403
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 776 608 449 464 557 685 505 672 1 154 1 127
Obeskattade reserver 480 331 189 81 57 95 4 4 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 137 113 1 101 1 398 230 0 1 5
Kortfristiga skulder 271 330 227 62 197 318 84 23 22 270
Skulder och eget kapital 1 664 1 383 865 709 812 1 496 823 700 1 178 1 403
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 260
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 95
Löner till övriga anställda 120 70 0 0 0 0 0 0 0 75
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 38 23 0 0 0 0 0 0 0 91
Utdelning till aktieägare 155 157 156 150 143 127 135 230 600 0
Omsättning 843 714 467 195 111 823 90 30 47 483
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 1 1 1 1 0 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 843 714 - 195 111 823 90 - 45 242
Personalkostnader per anställd (tkr) 165 96 - - 55 1 28 - - 218
Rörelseresultat, EBITDA 561 543 400 136 -62 363 -7 8 -4 -28
Nettoomsättningförändring 18,07% 52,89% 139,49% 75,68% -86,51% 814,44% 200,00% -33,33% -90,68% -%
Du Pont-modellen 34,38% 40,42% 48,67% 27,50% -0,12% 31,89% 12,15% 18,00% 2,46% 0,36%
Vinstmarginal 67,85% 78,29% 90,15% 100,00% -0,90% 57,96% 111,11% 420,00% 64,44% 1,04%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,72% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 164,41% 146,50% 131,48% 203,08% 220,72% 92,22% 564,44% 820,00% 1 713,33% 122,36%
Soliditet 69,13% 62,63% 68,95% 73,86% 73,77% 50,47% 61,72% 96,41% 97,96% 80,33%
Kassalikviditet 611,44% 416,97% 370,48% 738,71% 224,37% 338,68% 704,76% 1 169,57% 3 604,55% 318,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...