Visa allt om von Heijne Advisory AB
Visa allt om von Heijne Advisory AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 343 214 381 104 73 0 0 200 379 911
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 215 40 58 68 18 -23 -27 165 225 831
Resultat efter finansnetto 235 60 79 92 35 -18 -28 182 244 832
Årets resultat 131 52 82 164 76 -10 -10 94 129 448
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 662 1 352 1 372 1 246 1 189 1 425 1 533 1 635 1 440 1 813
Tillgångar 1 662 1 352 1 372 1 246 1 189 1 425 1 533 1 635 1 440 1 813
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 176 1 045 993 911 747 921 931 941 848 808
Obeskattade reserver 244 184 198 225 357 428 437 454 406 343
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 243 123 181 110 84 76 165 239 186 661
Skulder och eget kapital 1 662 1 352 1 372 1 246 1 189 1 425 1 533 1 635 1 440 1 813
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 100 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 15 31 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 250 0 0 0 89
Omsättning 343 214 381 104 73 0 0 200 379 911
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 343 214 381 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 18 31 145 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 215 40 58 68 18 -23 -27 165 225 833
Nettoomsättningförändring 60,28% -43,83% 266,35% 42,47% -% -% -100,00% -47,23% -58,40% -%
Du Pont-modellen 14,08% 4,51% 5,83% 7,30% 2,94% -% -% 11,19% 17,36% 46,00%
Vinstmarginal 68,22% 28,50% 21,00% 87,50% 47,95% -% -% 91,50% 65,96% 91,55%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 413,70% 574,30% 312,60% 1 092,31% 1 513,70% -% -% 698,00% 330,87% 126,45%
Soliditet 82,21% 87,91% 83,63% 86,42% 84,95% 86,77% 81,74% 77,55% 79,19% 58,19%
Kassalikviditet 683,95% 1 099,19% 758,01% 1 132,73% 1 415,48% 1 875,00% 929,09% 684,10% 774,19% 274,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...