Visa allt om Säljutveckling Hasse Johansson Aktiebolag
Visa allt om Säljutveckling Hasse Johansson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 305 337 407 392 383 339 204 387 259 230
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 102 91 214 184 237 190 69 227 -16 2
Resultat efter finansnetto 101 90 213 184 237 190 69 228 -16 1
Årets resultat 158 70 166 102 185 140 50 124 -3 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 6 9 13 19 27 38 38 27
Omsättningstillgångar 430 582 633 558 556 452 309 395 136 196
Tillgångar 430 582 640 567 570 471 335 433 174 223
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 346 389 418 353 351 267 227 277 153 156
Obeskattade reserver 0 101 101 101 56 69 69 69 13 26
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 84 93 120 114 163 135 39 87 8 40
Skulder och eget kapital 430 582 640 567 570 471 335 433 174 223
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 100 50 50 50 50 50 50 115 80
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 92 38 45 37 0 0 0 0 44 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 19 10 9 5 5 18 18 48 33
Utdelning till aktieägare 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0
Omsättning 305 337 407 392 383 339 204 387 259 230
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 153 169 204 196 383 339 204 387 130 230
Personalkostnader per anställd (tkr) 59 98 69 71 57 78 80 89 106 131
Rörelseresultat, EBITDA 102 97 217 188 243 198 80 227 -7 9
Nettoomsättningförändring -9,50% -17,20% 3,83% 2,35% 12,98% 66,18% -47,29% 49,42% 12,61% -%
Du Pont-modellen 23,95% 15,81% 33,44% 32,45% 41,58% 40,34% 20,60% 52,66% -9,20% 0,90%
Vinstmarginal 33,77% 27,30% 52,58% 46,94% 61,88% 56,05% 33,82% 58,91% -6,18% 0,87%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 113,44% 145,10% 126,04% 113,27% 102,61% 93,51% 132,35% 79,59% 49,42% 67,83%
Soliditet 80,47% 80,37% 77,62% 75,39% 68,82% 67,48% 82,94% 75,45% 93,31% 78,35%
Kassalikviditet 511,90% 625,81% 527,50% 489,47% 341,10% 334,81% 792,31% 454,02% 1 700,00% 490,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...