Visa allt om Sulspec AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 534 521 336 214 28 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 63 65 11 -35 -3 -3 -3 -2 -2
Resultat efter finansnetto -8 63 65 11 -27 -8 2 -9 -2 -2
Årets resultat -8 63 65 11 -27 -8 2 -9 -2 -2
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 4 9 13 19 15 30 24 30 30
Omsättningstillgångar 243 213 133 91 72 17 9 10 12 13
Tillgångar 243 217 141 104 90 32 39 34 42 43
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 94 102 39 -26 -36 -9 -2 -3 6 9
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 65 0 41 110 127 39 37 35 33 33
Kortfristiga skulder 85 115 61 21 0 3 3 2 3 2
Skulder och eget kapital 243 217 141 104 90 32 39 34 42 43
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 110 62 0 30 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 34 13 0 6 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 534 521 336 214 28 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 214 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 36 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 68 69 17 -33 -3 -3 -3 -2 -2
Nettoomsättningförändring 2,50% 55,06% 57,01% 664,29% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -2,47% 29,03% 46,10% 10,58% -30,00% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -1,12% 12,09% 19,35% 5,14% -96,43% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 53,18% 55,28% 60,71% 54,67% 75,00% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 29,59% 18,81% 21,43% 32,71% 257,14% -% -% -% -% -%
Soliditet 38,68% 47,00% 27,66% -25,00% -40,00% -28,12% -5,13% -8,82% 14,29% 20,93%
Kassalikviditet 121,18% 100,00% 101,64% 419,05% -% 366,67% 100,00% 200,00% 200,00% 350,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...