Visa allt om Sulspec AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 521 336 214 28 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 63 65 11 -35 -3 -3 -3 -2 -2 -2
Resultat efter finansnetto 63 65 11 -27 -8 2 -9 -2 -2 7
Årets resultat 63 65 11 -27 -8 2 -9 -2 -2 7
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 9 13 19 15 30 24 30 30 30
Omsättningstillgångar 213 133 91 72 17 9 10 12 13 16
Tillgångar 217 141 104 90 32 39 34 42 43 46
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 102 39 -26 -36 -9 -2 -3 6 9 11
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 41 110 127 39 37 35 33 33 33
Kortfristiga skulder 115 61 21 0 3 3 2 3 2 2
Skulder och eget kapital 217 141 104 90 32 39 34 42 43 46
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 62 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 13 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 521 336 214 28 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 214 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 36 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 68 69 17 -33 -3 -3 -3 -2 -2 -2
Nettoomsättningförändring 55,06% 57,01% 664,29% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 29,03% 46,10% 10,58% -30,00% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 12,09% 19,35% 5,14% -96,43% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 55,28% 60,71% 54,67% 75,00% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 18,81% 21,43% 32,71% 257,14% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 47,00% 27,66% -25,00% -40,00% -28,12% -5,13% -8,82% 14,29% 20,93% 23,91%
Kassalikviditet 100,00% 101,64% 419,05% -% 366,67% 100,00% 200,00% 200,00% 350,00% 500,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...