Visa allt om Wira Konsult AB
Visa allt om Wira Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 53 39 43 45 59 90 123 154 253 177
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 17 -1 10 -20 -22 -12 -39 2 91 -79
Resultat efter finansnetto 18 0 9 -20 -23 -13 -38 -1 90 -79
Årets resultat 18 0 9 -20 -23 -13 -38 -1 70 -79
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 47 47 47 52 57 64 68 50 32
Omsättningstillgångar 165 145 141 134 148 163 180 253 282 231
Tillgångar 212 192 187 181 201 220 244 321 332 263
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 194 176 176 168 188 211 235 307 307 238
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 0 11 13 13 9 9 15 24 25
Skulder och eget kapital 212 192 187 181 201 220 244 321 332 263
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 9 8 30 15 40 - 0 90
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 17 21 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 13 - 73 106
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 53 39 43 45 59 90 123 154 253 177
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 53 39 43 45 59 90 123 - 253 177
Personalkostnader per anställd (tkr) 17 21 - 8 31 16 89 - 77 214
Rörelseresultat, EBITDA 17 -1 19 -14 -16 -5 -31 10 94 -75
Nettoomsättningförändring 35,90% -9,30% -4,44% -23,73% -34,44% -26,83% -20,13% -39,13% 42,94% -%
Du Pont-modellen 8,02% 0,00% 5,35% -11,05% -10,45% -5,45% -14,75% 1,25% 27,71% -28,90%
Vinstmarginal 32,08% 0,00% 23,26% -44,44% -35,59% -13,33% -29,27% 2,60% 36,36% -42,94%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 277,36% 371,79% 302,33% 268,89% 228,81% 171,11% 139,02% 154,55% 101,98% 116,38%
Soliditet 91,51% 91,67% 94,12% 92,82% 93,53% 95,91% 96,31% 95,64% 92,47% 90,49%
Kassalikviditet 916,67% -% 1 281,82% 1 030,77% 1 138,46% 1 811,11% 2 000,00% 1 686,67% 1 175,00% 924,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...