Visa allt om Sergel Guld och Diamant Aktiebolag
Visa allt om Sergel Guld och Diamant Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 644 2 890 3 040 2 730 3 135 3 647 3 202 3 937 4 045 3 932
Övrig omsättning 1 980 220 10 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 950 95 -25 -50 -20 335 102 594 682 253
Resultat efter finansnetto 1 950 96 -22 -44 -12 337 107 625 697 258
Årets resultat 1 521 93 -22 -44 -12 248 79 450 502 186
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 192 1 881 1 644 1 791 1 776 2 028 1 888 2 476 2 301 2 094
Tillgångar 2 192 1 881 1 644 1 791 1 776 2 028 1 888 2 476 2 301 2 094
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 689 1 468 1 374 1 397 1 441 1 653 1 605 1 926 1 876 1 775
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 503 413 269 394 335 375 284 550 425 320
Skulder och eget kapital 2 192 1 881 1 644 1 791 1 776 2 028 1 888 2 476 2 301 2 094
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 321 300 300 575
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 115 560 658 621 710 612 253 175 185 84
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 48 155 173 158 196 189 152 134 87 178
Utdelning till aktieägare 500 1 300 0 0 0 200 200 400 400 400
Omsättning 2 624 3 110 3 050 2 730 3 135 3 647 3 202 3 937 4 045 3 932
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 215 963 1 013 910 1 045 1 216 1 067 1 312 1 348 1 311
Personalkostnader per anställd (tkr) 69 238 278 259 303 271 243 209 191 280
Rörelseresultat, EBITDA 1 950 95 -25 -50 -20 335 102 594 682 253
Nettoomsättningförändring -77,72% -4,93% 11,36% -12,92% -14,04% 13,90% -18,67% -2,67% 2,87% -%
Du Pont-modellen 88,96% 5,10% -1,28% -2,46% -0,68% 16,62% 5,67% 25,32% 30,29% 12,37%
Vinstmarginal 302,80% 3,32% -0,69% -1,61% -0,38% 9,24% 3,34% 15,93% 17,23% 6,59%
Bruttovinstmarginal 40,68% 40,59% 47,50% 49,23% 48,77% 50,86% 47,88% 48,23% 50,01% 43,95%
Rörelsekapital/omsättning 262,27% 50,80% 45,23% 51,17% 45,96% 45,32% 50,09% 48,92% 46,38% 45,12%
Soliditet 77,05% 78,04% 83,58% 78,00% 81,14% 81,51% 85,01% 77,79% 81,53% 84,77%
Kassalikviditet 435,79% 424,46% 335,69% 292,89% 312,84% 377,87% 426,06% 280,55% 304,71% 372,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...