Visa allt om HR Senior Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 871 1 882 2 065 2 073 1 489 477 525 12 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 59 -156 1 096 1 140 541 -92 137 -47 -19 -26
Resultat efter finansnetto 60 -160 1 094 1 139 538 -93 137 -47 -19 -26
Årets resultat 76 2 557 597 268 1 70 1 0 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 777 4 615 3 599 3 257 2 862 1 582 1 442 1 210 1 171 1 280
Omsättningstillgångar 1 146 498 834 357 452 386 20 12 10 10
Tillgångar 3 923 5 113 4 433 3 614 3 314 1 968 1 462 1 222 1 181 1 289
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 932 856 1 354 1 297 1 200 932 931 861 1 160 1 160
Obeskattade reserver 621 658 658 416 137 37 37 0 0 107
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 988 1 881 678 43 370 300 300 300 0 0
Kortfristiga skulder 1 382 1 719 1 743 1 858 1 607 699 194 61 21 22
Skulder och eget kapital 3 923 5 113 4 433 3 614 3 314 1 968 1 462 1 222 1 181 1 289
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 310 465 476 476 415 324 250 6 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 136 174 166 147 128 71 26 1 0 0
Utdelning till aktieägare 300 0 500 500 500 0 0 0 0 0
Omsättning 1 871 1 882 2 065 2 073 1 489 477 525 12 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 936 941 1 033 1 037 745 477 525 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 224 325 333 315 274 404 303 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 59 -156 1 096 1 140 541 -92 137 -47 -19 -26
Nettoomsättningförändring -0,58% -8,86% -0,39% 39,22% 212,16% -9,14% 4 275,00% -% -% -%
Du Pont-modellen 1,58% -3,05% 24,72% 31,54% 16,32% -4,67% 9,37% -3,85% -% -%
Vinstmarginal 3,31% -8,29% 53,08% 54,99% 36,33% -19,29% 26,10% -391,67% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -12,61% -64,88% -44,02% -72,41% -77,57% -65,62% -33,14% -408,33% -% -%
Soliditet 36,10% 26,78% 42,12% 44,37% 39,26% 48,74% 65,55% 70,46% 98,22% 95,97%
Kassalikviditet 82,92% 28,97% 47,85% 19,21% 28,13% 55,22% 10,31% 19,67% 47,62% 45,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...