Visa allt om Aerilen Invest AB
Visa allt om Aerilen Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 1 161 1 819 1 884 1 759 1 960
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -10 -14 -23 -33 289 204 -17 53 85
Resultat efter finansnetto -8 -10 -11 -18 -28 288 195 -19 45 78
Årets resultat -2 -1 -2 1 0 157 143 -9 31 47
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 45 140 116 141 81
Omsättningstillgångar 142 534 543 575 853 893 743 611 547 547
Tillgångar 142 534 543 575 853 938 883 727 687 628
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 124 505 506 509 507 507 350 208 276 245
Obeskattade reserver 0 6 15 24 43 73 0 0 10 10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 217 206 334 304 188 157
Kortfristiga skulder 18 23 22 43 85 152 199 215 213 216
Skulder och eget kapital 142 534 543 575 853 938 883 727 687 628
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 231 494 686 646 650
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 8 36 36 44 32
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 266 347 402 390 377
Utdelning till aktieägare 0 380 0 0 0 0 0 0 60 0
Omsättning 0 0 0 0 0 1 161 1 819 1 884 1 759 1 960
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 581 910 942 880 980
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 259 465 582 553 569
Rörelseresultat, EBITDA -8 -10 -14 -23 -33 289 225 8 85 122
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -36,17% -3,45% 7,11% -10,26% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 31,66% 23,10% -1,51% 8,73% 14,01%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 25,58% 11,21% -0,58% 3,41% 4,49%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 89,06% 84,28% 85,83% 88,40% 83,47%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 63,82% 29,91% 21,02% 18,99% 16,89%
Soliditet 87,32% 95,45% 95,34% 91,60% 63,15% 59,79% 39,64% 28,61% 41,22% 40,16%
Kassalikviditet 788,89% 2 321,74% 2 468,18% 1 337,21% 1 003,53% 587,50% 364,82% 280,00% 253,99% 246,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...