Visa allt om Aerilen Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 1 161 1 819 1 884 1 759 1 960 1 758
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -14 -23 -33 289 204 -17 53 85 -27
Resultat efter finansnetto -10 -11 -18 -28 288 195 -19 45 78 -35
Årets resultat -1 -2 1 0 157 143 -9 31 47 1
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 45 140 116 141 81 110
Omsättningstillgångar 534 543 575 853 893 743 611 547 547 431
Tillgångar 534 543 575 853 938 883 727 687 628 541
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 505 506 509 507 507 350 208 276 245 198
Obeskattade reserver 6 15 24 43 73 0 0 10 10 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 217 206 334 304 188 157 170
Kortfristiga skulder 23 22 43 85 152 199 215 213 216 174
Skulder och eget kapital 534 543 575 853 938 883 727 687 628 541
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 231 494 686 646 650 612
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 8 36 36 44 32 20
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 266 347 402 390 377 351
Utdelning till aktieägare 380 0 0 0 0 0 0 60 0 0
Omsättning 0 0 0 0 1 161 1 819 1 884 1 759 1 960 1 758
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 581 910 942 880 980 879
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 259 465 582 553 569 504
Rörelseresultat, EBITDA -10 -14 -23 -33 289 225 8 85 122 25
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -36,17% -3,45% 7,11% -10,26% 11,49% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 31,66% 23,10% -1,51% 8,73% 14,01% -4,81%
Vinstmarginal -% -% -% -% 25,58% 11,21% -0,58% 3,41% 4,49% -1,48%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 89,06% 84,28% 85,83% 88,40% 83,47% 80,03%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 63,82% 29,91% 21,02% 18,99% 16,89% 14,62%
Soliditet 95,45% 95,34% 91,60% 63,15% 59,79% 39,64% 28,61% 41,22% 40,16% 36,60%
Kassalikviditet 2 321,74% 2 468,18% 1 337,21% 1 003,53% 587,50% 364,82% 280,00% 253,99% 246,30% 241,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...