Visa allt om Cruffe Trading Aktiebolag
Visa allt om Cruffe Trading Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 111 680 95 536 55 663 31 404 18 820 28 627 27 292 168 374 40 784 73 315
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 602 5 256 1 525 2 865 401 -1 234 2 175 -3 014 2 884 5
Resultat efter finansnetto -2 913 5 316 1 710 2 971 425 -1 247 2 132 -2 866 2 940 1
Årets resultat -643 3 102 993 2 069 425 -1 247 2 132 -2 321 1 937 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 4 12 20 81 124
Omsättningstillgångar 10 833 13 174 11 428 6 929 3 045 3 874 2 652 2 141 3 980 793
Tillgångar 10 833 13 174 11 428 6 929 3 045 3 878 2 664 2 161 4 061 916
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 243 7 886 4 784 3 791 1 722 1 297 2 544 434 2 754 817
Obeskattade reserver 0 2 269 936 504 0 0 0 0 545 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 590 3 018 5 708 2 634 1 323 2 580 120 1 727 761 99
Skulder och eget kapital 10 833 13 174 11 428 6 929 3 045 3 878 2 664 2 161 4 061 916
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 18 0 16 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 3 0 5 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0
Omsättning 111 680 95 536 55 663 31 404 18 820 28 627 27 292 168 374 40 784 73 315
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 1 0 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 27 292 - 40 784 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 21 - 22 -
Rörelseresultat, EBITDA -2 602 5 256 1 525 2 865 405 -1 226 2 183 -2 953 2 945 5
Nettoomsättningförändring 16,90% 71,63% 77,25% 66,87% -34,26% 4,89% -83,79% 312,84% -44,37% -%
Du Pont-modellen -23,34% 42,17% 16,38% 44,03% 15,99% -31,79% 82,32% -132,16% 72,59% 0,76%
Vinstmarginal -2,26% 5,81% 3,36% 9,72% 2,59% -4,31% 8,04% -1,70% 7,23% 0,01%
Bruttovinstmarginal -2,20% 5,63% 3,02% 9,59% 2,84% -3,89% 8,43% -1,68% 7,57% 0,19%
Rörelsekapital/omsättning 6,49% 10,63% 10,28% 13,68% 9,15% 4,52% 9,28% 0,25% 7,89% 0,95%
Soliditet 66,86% 73,29% 48,25% 60,07% 56,55% 33,45% 95,50% 20,08% 77,48% 89,19%
Kassalikviditet 12,84% 209,54% 0,04% 208,77% 9,90% 8,22% 2 206,67% 7,99% 512,88% 658,59%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...