Visa allt om Nils Olofsson Konsult Aktiebolag
Visa allt om Nils Olofsson Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 11 45 89 198 292 538 507
Övrig omsättning - 58 - - 302 47 47 5 20 22
Rörelseresultat (EBIT) -9 6 -154 -160 128 -172 -87 -110 54 227
Resultat efter finansnetto -9 6 -142 -155 127 -181 -98 -115 125 201
Årets resultat -9 6 -142 -155 127 -181 -98 -115 108 151
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 242 239 55 239 230 778 788 827 1 007 1 131
Omsättningstillgångar 7 17 228 43 69 71 136 299 478 405
Tillgångar 249 256 283 282 300 849 924 1 126 1 485 1 535
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -297 -288 -295 -153 2 -125 56 154 269 161
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 486 505 523 755 773
Kortfristiga skulder 547 544 578 435 298 487 363 449 461 601
Skulder och eget kapital 249 256 283 282 300 849 924 1 126 1 485 1 535
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 8 - 48 60 60 77 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - 8 0 18 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - 4 5 7 10 11 13 12 14
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 58 0 11 347 136 245 297 558 529
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 11 45 89 198 292 538 507
Personalkostnader per anställd (tkr) - 2 17 15 26 70 84 97 117 61
Rörelseresultat, EBITDA -6 6 -154 -160 128 -162 -77 -85 79 253
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -75,56% -49,44% -55,05% -32,19% -45,72% 6,11% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -52,48% 48,00% -18,61% -8,33% -6,13% 11,31% 15,57%
Vinstmarginal -% -% -% -1 345,45% 320,00% -177,53% -38,89% -23,63% 31,23% 47,14%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -3 563,64% -508,89% -467,42% -114,65% -51,37% 3,16% -38,66%
Soliditet -119,28% -112,50% -104,24% -54,26% 0,67% -14,72% 6,06% 13,68% 18,11% 10,49%
Kassalikviditet 1,28% 3,12% 39,45% 9,89% 23,15% 14,58% 37,47% 66,59% 103,69% 67,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...