Visa allt om Edinge Handel Aktiebolag
Visa allt om Edinge Handel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 490 1 081 1 375 6 030 8 025 4 075 2 768 3 534
Övrig omsättning 29 66 45 - - - 72 - 285 -
Rörelseresultat (EBIT) -470 -1 197 -709 -253 -281 -2 099 705 -4 102 -364 -308
Resultat efter finansnetto -409 -1 698 -891 -138 -2 095 -2 058 602 -12 351 1 128 784
Årets resultat -409 -1 699 -684 -136 -1 940 -1 670 138 -11 474 2 515 2 708
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 250 10 472 10 943 10 915 10 990 11 768 10 410 11 676 20 549 24 192
Omsättningstillgångar 2 103 2 258 3 795 4 719 4 960 6 544 10 290 8 780 12 657 8 436
Tillgångar 12 353 12 730 14 738 15 634 15 950 18 312 20 700 20 456 33 205 32 627
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 005 12 574 14 433 15 117 15 353 17 424 19 224 19 206 30 770 28 344
Obeskattade reserver 0 0 -1 206 208 364 782 567 1 444 3 390
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 348 155 306 310 388 525 694 683 991 893
Skulder och eget kapital 12 353 12 730 14 738 15 634 15 950 18 312 20 700 20 456 33 205 32 627
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 490 21 22
Utdelning till aktieägare 160 160 160 0 100 130 130 120 90 90
Omsättning 29 66 535 1 081 1 375 6 030 8 097 4 075 3 053 3 534
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -398 -1 125 -634 -178 -202 -2 001 731 -3 996 -243 200
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -54,67% -21,38% -77,20% -24,86% 96,93% 47,22% -21,68% -%
Du Pont-modellen -% -% -6,03% -0,59% -13,08% -9,87% 4,22% -17,94% 3,40% 2,41%
Vinstmarginal -% -% -181,43% -8,51% -151,71% -29,98% 10,89% -90,06% 40,82% 22,24%
Bruttovinstmarginal -% -% 14,69% 0,37% 0,15% 3,15% 17,87% -29,45% 3,40% 20,26%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 712,04% 407,86% 332,51% 99,82% 119,58% 198,70% 421,46% 213,44%
Soliditet 97,18% 98,77% 97,93% 97,66% 97,22% 96,62% 95,65% 95,89% 95,80% 94,35%
Kassalikviditet 41,38% 192,90% 595,75% 773,23% 570,62% 677,90% 964,41% 949,63% 1 025,63% 641,21%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...