Visa allt om Anki Ek Utbildning Aktiebolag
Visa allt om Anki Ek Utbildning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 *
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -4 -6 -5 -4 -7 -4 -8 -9 -12
Resultat efter finansnetto -4 -5 -7 -7 -5 -9 -5 -10 -12 -15
Årets resultat -4 -5 -7 -7 -5 -9 -5 -10 -12 -15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 34 33 35 42 48 57 66 74 84 96
Tillgångar 34 33 35 42 48 57 66 74 84 96
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 29 27 34 41 46 55 55 59 -
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 4 8 8 8 11 11 19 24 24
Skulder och eget kapital 34 33 35 42 48 57 66 74 84 96
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 -4 -6 -5 -4 -7 -4 -8 -9 -12
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 73,53% 87,88% 77,14% 80,95% 85,42% 80,70% 83,33% 74,32% 70,24% -%
Kassalikviditet 377,78% 825,00% 437,50% 525,00% 600,00% 518,18% 600,00% 389,47% 350,00% 400,00%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2006-12: Delposter under eget kapital stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...