Visa allt om UREVKO AB
Visa allt om UREVKO AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 73 90 237 60 115 218 211 93
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -47 -31 17 -32 24 -2 1 27 51 -24
Resultat efter finansnetto -19 -33 12 -35 52 -14 -4 27 50 -19
Årets resultat -19 -33 12 -22 39 -14 -4 27 50 -19
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 150 150 150 150 150 232 219 342 360 534
Omsättningstillgångar 520 531 570 513 520 421 473 332 210 75
Tillgångar 670 681 720 663 670 653 692 675 570 609
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 433 452 485 523 545 506 535 539 447 297
Obeskattade reserver 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 226 223 225 130 105 140 104 65 72 200
Kortfristiga skulder 11 7 11 9 7 7 53 71 51 112
Skulder och eget kapital 670 681 720 663 670 653 692 675 570 609
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 1 5 28 17 12 15 20 3 10
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 0 2 8 5 5 11 33 21 15
Utdelning till aktieägare 0 0 0 50 0 0 15 0 0 0
Omsättning 0 0 73 90 237 60 115 218 211 93
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 73 90 237 60 115 218 211 93
Personalkostnader per anställd (tkr) 2 2 7 35 23 16 26 53 25 26
Rörelseresultat, EBITDA -47 -31 17 -32 45 25 18 44 87 6
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -18,89% -62,03% 295,00% -47,83% -47,25% 3,32% 126,88% -%
Du Pont-modellen -% -% 2,64% -4,52% 7,76% 0,00% 0,43% 4,00% 9,65% -3,28%
Vinstmarginal -% -% 26,03% -33,33% 21,94% 0,00% 2,61% 12,39% 26,07% -21,51%
Bruttovinstmarginal -% -% 87,67% 92,22% 98,31% 93,33% 76,52% 97,71% 92,89% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 765,75% 560,00% 216,46% 690,00% 365,22% 119,72% 75,36% -39,78%
Soliditet 64,63% 66,37% 67,36% 78,88% 82,77% 77,49% 77,31% 79,85% 78,42% 48,77%
Kassalikviditet 4 727,27% 7 585,71% 5 181,82% 5 700,00% 7 428,57% 6 014,29% 892,45% 467,61% 411,76% 66,96%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...