Visa allt om ACG Kinna Automatic AB
Visa allt om ACG Kinna Automatic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 47 548 32 291 15 039 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 1 415 903 261 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 930 4 110 -1 308 0 0 0 0 -356 0 0
Resultat efter finansnetto 4 939 4 084 -1 318 0 0 0 0 -356 0 0
Årets resultat 299 1 638 32 0 0 0 0 -145 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 416 131 170 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 19 751 12 305 7 563 886 886 886 886 886 1 031 1 031
Tillgångar 20 167 12 436 7 733 886 886 886 886 886 1 031 1 031
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 855 2 556 918 886 886 886 886 886 1 031 1 031
Obeskattade reserver 0 660 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 312 9 221 6 815 0 0 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 20 167 12 436 7 733 886 886 886 886 886 1 031 1 031
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 173 5 899 3 305 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 386 2 256 1 253 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 48 963 33 194 15 300 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 25 13 8 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 902 2 484 1 880 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 654 658 592 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 5 024 4 149 -1 301 0 0 0 0 -356 0 0
Nettoomsättningförändring 47,25% 114,72% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 24,62% 33,05% -16,91% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 10,44% 12,73% -8,70% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 57,42% 57,67% 43,71% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 5,13% 9,55% 4,97% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 14,16% 24,69% 11,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 84,13% 103,36% 73,76% -% -% -% -% -% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...