Visa allt om Poppis Lek i Globen Aktiebolag
Visa allt om Poppis Lek i Globen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 481 7 210 7 134 8 211 7 633 7 705 7 824 7 676 7 738 7 090
Övrig omsättning - - - - 7 202 143 114 59 246
Rörelseresultat (EBIT) -51 420 104 131 -656 607 954 567 644 574
Resultat efter finansnetto -65 377 53 62 -696 594 729 538 188 95
Årets resultat 108 250 37 39 20 351 351 410 36 -125
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 589 3 608 3 678 3 748 3 673 3 469 3 472 3 475 3 368 77
Omsättningstillgångar 2 458 2 893 2 740 2 755 3 159 2 746 2 461 2 498 2 292 5 077
Tillgångar 6 046 6 501 6 418 6 503 6 833 6 215 5 934 5 973 5 660 5 154
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 433 3 475 3 226 3 189 3 150 3 257 3 031 2 800 2 480 2 444
Obeskattade reserver 350 560 510 510 510 1 244 1 164 994 1 039 1 086
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 837 919 1 116 1 404 1 604 407 284 548 626 148
Kortfristiga skulder 1 426 1 547 1 567 1 400 1 569 1 307 1 454 1 631 1 514 1 476
Skulder och eget kapital 6 046 6 501 6 418 6 503 6 833 6 215 5 934 5 973 5 660 5 154
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 312 312 312 286 284 285
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 171 946 1 169 1 472 1 151 775 637 601 611 526
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 364 324 405 510 503 359 313 309 394 236
Utdelning till aktieägare 150 150 0 0 0 127 125 120 90 0
Omsättning 7 481 7 210 7 134 8 211 7 640 7 907 7 967 7 790 7 797 7 336
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 870 1 803 1 784 2 053 1 908 2 568 2 608 2 559 2 579 2 363
Personalkostnader per anställd (tkr) 314 279 314 424 425 432 374 355 350 301
Rörelseresultat, EBITDA 19 490 174 201 -604 610 957 576 702 631
Nettoomsättningförändring 3,76% 1,07% -13,12% 7,57% -0,93% -1,52% 1,93% -0,80% 9,14% -%
Du Pont-modellen -0,84% 6,48% 1,64% 2,09% -9,59% 9,78% 16,09% 9,54% 11,70% 12,17%
Vinstmarginal -0,68% 5,84% 1,47% 1,66% -8,58% 7,89% 12,21% 7,43% 8,56% 8,84%
Bruttovinstmarginal 41,13% 45,87% 44,67% 43,94% 41,06% 42,23% 42,14% 37,15% 37,10% 36,28%
Rörelsekapital/omsättning 13,79% 18,67% 16,44% 16,50% 20,83% 18,68% 12,87% 11,29% 10,05% 50,79%
Soliditet 61,30% 60,17% 56,46% 54,82% 51,60% 67,16% 65,54% 58,86% 57,03% 62,59%
Kassalikviditet 96,63% 97,48% 76,20% 76,86% 103,70% 67,79% 65,34% 87,31% 52,18% 253,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...