Visa allt om Recomate Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 91 96 126 194 139 227 349 464 591 714
Övrig omsättning - - - - 30 60 101 94 50 -
Rörelseresultat (EBIT) -95 6 18 38 -61 11 62 21 -116 -83
Resultat efter finansnetto -103 0 8 18 -76 0 43 1 -130 -103
Årets resultat -103 0 8 18 -76 0 43 1 -130 -103
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 19 19 19 19 23 27 32 40 26
Omsättningstillgångar 139 101 108 212 176 278 232 272 330 307
Tillgångar 157 119 127 231 195 301 259 304 370 333
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 78 78 70 52 128 127 85 84 214
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 51 12 19 132 130 142 93 171 167 0
Kortfristiga skulder 6 30 30 29 12 31 38 49 119 119
Skulder och eget kapital 157 119 127 231 195 301 259 304 370 333
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 50 0 0 0 0 0 0 102 231 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 16 0 0 0 0 0 0 71 133 174
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 91 96 126 194 169 287 450 558 641 714
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 91 - - - 139 227 349 464 591 357
Personalkostnader per anställd (tkr) 85 - - - 6 18 22 207 387 248
Rörelseresultat, EBITDA -95 6 18 38 -57 15 66 29 -107 -76
Nettoomsättningförändring -5,21% -23,81% -35,05% 39,57% -38,77% -34,96% -24,78% -21,49% -17,23% -%
Du Pont-modellen -60,51% 5,04% 14,17% 16,45% -31,28% 3,65% 23,94% 6,91% -31,08% -24,62%
Vinstmarginal -104,40% 6,25% 14,29% 19,59% -43,88% 4,85% 17,77% 4,53% -19,46% -11,48%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 146,15% 73,96% 61,90% 94,33% 117,99% 108,81% 55,59% 48,06% 35,70% 26,33%
Soliditet 63,69% 65,55% 61,42% 30,30% 26,67% 42,52% 49,03% 27,96% 22,70% 64,26%
Kassalikviditet 2 316,67% 216,67% 160,00% 155,17% 1 100,00% 354,84% 350,00% 316,33% 176,47% 174,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...