Visa allt om Recomate Aktiebolag
Visa allt om Recomate Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 26 91 96 126 194 139 227 349 464 591
Övrig omsättning - - - - - 30 60 101 94 50
Rörelseresultat (EBIT) -39 -95 6 18 38 -61 11 62 21 -116
Resultat efter finansnetto -47 -103 0 8 18 -76 0 43 1 -130
Årets resultat -47 -103 0 8 18 -76 0 43 1 -130
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 19 19 19 19 19 23 27 32 40
Omsättningstillgångar 74 139 101 108 212 176 278 232 272 330
Tillgångar 92 157 119 127 231 195 301 259 304 370
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 100 78 78 70 52 128 127 85 84
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 33 51 12 19 132 130 142 93 171 167
Kortfristiga skulder 5 6 30 30 29 12 31 38 49 119
Skulder och eget kapital 92 157 119 127 231 195 301 259 304 370
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 50 0 0 0 0 0 0 102 231
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 16 0 0 0 0 0 0 71 133
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 26 91 96 126 194 169 287 450 558 641
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 91 - - - 139 227 349 464 591
Personalkostnader per anställd (tkr) - 85 - - - 6 18 22 207 387
Rörelseresultat, EBITDA -39 -95 6 18 38 -57 15 66 29 -107
Nettoomsättningförändring -71,43% -5,21% -23,81% -35,05% 39,57% -38,77% -34,96% -24,78% -21,49% -%
Du Pont-modellen -42,39% -60,51% 5,04% 14,17% 16,45% -31,28% 3,65% 23,94% 6,91% -31,08%
Vinstmarginal -150,00% -104,40% 6,25% 14,29% 19,59% -43,88% 4,85% 17,77% 4,53% -19,46%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 265,38% 146,15% 73,96% 61,90% 94,33% 117,99% 108,81% 55,59% 48,06% 35,70%
Soliditet 57,61% 63,69% 65,55% 61,42% 30,30% 26,67% 42,52% 49,03% 27,96% 22,70%
Kassalikviditet 1 480,00% 2 316,67% 216,67% 160,00% 155,17% 1 100,00% 354,84% 350,00% 316,33% 176,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...