Visa allt om Tabula Rasa Holding AB
Visa allt om Tabula Rasa Holding AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Nettoomsättning 70 033 83 238 94 012 87 928 71 609 72 083 93 699 89 539 91 272 96 299
Övrig omsättning 125 - 94 110 - 1 975 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 555 -1 257 2 102 2 160 -2 543 -2 451 6 684 3 181 3 789 2 364
Resultat efter finansnetto -6 846 247 620 2 176 -2 667 -2 237 6 879 3 145 3 311 2 127
Årets resultat -4 305 199 280 1 048 -1 398 -1 599 3 395 1 506 1 949 609
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 734 3 193 3 993 4 514 5 312 5 793 5 595 5 688 5 526 4 817
Omsättningstillgångar 32 682 39 056 40 577 36 462 27 326 31 077 32 554 29 109 28 943 42 779
Tillgångar 35 416 42 249 44 570 40 976 32 638 36 870 38 149 34 797 34 469 47 596
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 788 16 093 15 928 15 644 14 596 16 947 19 700 18 865 18 018 16 477
Minoritetsintressen 5 724 7 681 7 606 7 485 7 007 6 687 9 321 9 130 8 585 8 048
Avsättningar (tkr) 0 585 668 615 454 1 089 1 702 1 631 1 557 2 101
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 958 15 219
Kortfristiga skulder 17 904 17 890 20 368 17 232 10 581 12 146 7 426 5 171 5 351 5 751
Skulder och eget kapital 35 416 42 249 44 570 40 976 32 638 36 870 38 149 34 797 34 469 47 596
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
Löner till styrelse & VD 776 712 712 712 712 712 712 713 737 737
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 885 9 403 9 724 7 749 7 576 8 828 8 246 8 374 8 351 7 797
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 547 4 459 4 726 3 957 3 645 4 402 4 082 4 052 4 203 3 830
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 70 158 83 238 94 106 88 038 71 609 74 058 93 699 89 539 91 272 96 299
Nyckeltal
Antal anställda 22 23 22 20 22 23 21 21 22 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 183 3 619 4 273 4 396 3 255 3 134 4 462 4 264 4 149 4 187
Personalkostnader per anställd (tkr) 687 665 722 657 566 633 649 658 617 563
Rörelseresultat, EBITDA -5 994 -494 2 969 2 988 -1 577 -1 567 7 359 3 880 4 571 3 322
Nettoomsättningförändring -15,86% -11,46% 6,92% 22,79% -0,66% -23,07% 4,65% -1,90% -5,22% -%
Du Pont-modellen -17,88% 1,15% 5,47% 6,51% -7,26% -5,71% 18,34% 9,64% 11,40% 5,43%
Vinstmarginal -9,04% 0,58% 2,59% 3,03% -3,31% -2,92% 7,47% 3,75% 4,31% 2,68%
Bruttovinstmarginal 49,16% 51,57% 50,10% 47,26% 44,02% 46,39% 46,55% 46,72% 45,87% 40,41%
Rörelsekapital/omsättning 21,10% 25,43% 21,50% 21,87% 23,38% 26,26% 26,82% 26,73% 25,85% 38,45%
Soliditet 33,28% 38,09% 35,74% 38,18% 44,72% 45,96% 51,64% 54,21% 52,27% 34,62%
Kassalikviditet 65,81% 79,39% 74,75% 137,42% 181,54% 167,14% 313,67% 383,79% 350,29% 526,83%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 0 -2 -1 -13 -4 -5 -2 -11 -54
Resultat efter finansnetto -2 0 -1 -1 20 -4 -5 2 618 2 864 248
Årets resultat -2 0 -1 -1 20 -4 -5 2 618 2 864 248
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 558 5 558 5 558 5 558 5 558
Omsättningstillgångar 136 139 154 155 156 70 1 150 1 155 80 88
Tillgångar 5 636 5 639 5 654 5 655 5 656 5 629 6 709 6 714 5 638 5 646
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 692 4 694 4 694 4 695 4 696 4 677 4 681 4 686 4 694 4 280
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 944 945 960 960 960 952 2 028 2 028 945 1 366
Skulder och eget kapital 5 636 5 639 5 654 5 655 5 656 5 629 6 709 6 714 5 638 5 646
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 2 625 1 900
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 0 -2 -1 -13 -4 -5 -2 -11 -54
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 83,25% 83,24% 83,02% 83,02% 83,03% 83,09% 69,77% 69,79% 83,26% 75,81%
Kassalikviditet 14,41% 14,71% 16,04% 16,15% 16,25% 7,35% 56,71% 56,95% 8,47% 6,44%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...